Til hovedinnhold
Norsk English

Først ute med passivhusprodukt

Nordic Isoelementer AS er først ute med et SINTEF-godkjent produkt egnet for bruk i passivhus.


Daglig leder Frank A. Åser i Nordic Isoelementer AS viser fram en variant av ringmursystemet som kan tilpasses passivhus.  Foto: Byggeindustrien

Nordic Isoelementer AS har for sitt produkt Nordic Ringmursystem fått utstedt produktdokumentasjonen Teknisk Godkjenning (TG) fra SINTEF Certification med bekreftelse på at det er egnet for bruk i passivhus.

Ny ordning
– For oss betyr det mye at vi nå kan vise til en TG med grønt merke egnet for passivhus. Dette er bevis på at vi er i forkant av utviklingen med løsninger tilpasset energisparende byggemetoder, sier daglig leder Frank A. Åser i Nordic Isoelementer AS.

”Passivhus Godkjenning” er en ny godkjenningsordning fra SINTEF. Produkter som får slik godkjenning er vurdert til å være egnet til bruk i passivhus.

Grunnlaget for vurderingen er Norsk Standard NS 3700:2010 Kriterier for passivhus og lavenergihus – boligbygninger (Passivhusstandarden).

– En unik mulighet
Nordic Isoelementer AS erfarer fra de siste års utvikling at det går i retning av ytterveggkonstruksjoner med I-profiler, isolerte stendere eller dobbelt bindingsverk, ofte med kryssisolering i tillegg. Dette krever ofte en annen utforming av ringmuren enn man tradisjonelt har med en bærekonstruksjon.

– Vi håper med TG2125 å lettere komme i dialog med boligbyggerne i Norge. Nordic sitt produksjonssystem er meget fleksibelt med hensyn til overføring av laster og utførelse av tettedetaljer. Systemet kan tilpasses veggelementer med ulike bærekonstruksjoner samtidig som tykkelsen på både bærekonstruksjon og kuldebroisolasjonen enkelt kan varieres. Dette gir oss en unik mulighet til å sikre god og energieffektiv fundamentering i henhold til nåværende og fremtidige forskriftskrav på en enkel måte, sier Åser.

Enklere for prosjekterende
Nordic Isoelementer er med sin SINTEF Teknisk Godkjenning, TG 2125 for Nordic Ringmursystem den første til å inneha godkjenning der det bekreftes at produktet er egnet til bruk i passivhus.

– Hensikten med ordningen er å gjøre det enklere for de prosjekterende å velge produkter og løsninger som er egnet til bruk i passivhus, sier godkjenningsleder i SINTEF Certification Tore H. Erichsen.

– Det er viktig å merke seg at valg av produkter egnet til bruk i passivhus bare representerer et skritt på veien til å bygge et passivhus. I tillegg må øvrige krav som er spesifisert i passivhusstandarden tilfredsstilles, understreker Erichsen.