Til hovedinnhold
Norsk English

Fem eksempler på mulig geologisk basert industriutvikling i Nord-Norge

I rapporten som SINTEF, NTNU, NGU og Norut nå er i ferd med å ferdigstille for UD, konkretiseres mulighetene for geologisk basert industriutvikling i Nord-Norge gjennom følgende eksempler:

* Kirkenes – Nordens Rotterdam

Mulighet: Kirkenes utvikles i flere trinn til en transportterminal med lagring og bearbeiding av malm og mineraler og industri i tilknytning til dette – et framtidig logistikk-knutepunkt for virksomheter fra både Sverige, Finland og Russland.

* Industriutvikling i Hammerfest basert på gass fra Snøhvit

Mulighet: Industrielle prosesser aktuelle for etablering i Hammerfest-regionen kan være DRI-verk (miljøvennlig jernverk), framstilling av rene karbonmaterialer (Carbon Black-fabrikk), og petrokjemisk industri.

* Kvarts til silisium

Mulighet: Produksjon av silisium fra lokal kvarts (hvor blant annet nye prosesser ved bruk av naturgass studeres).

* Basemetaller – gruvedrift og videre bearbeiding

Mulighet: Utvikling og bruk av ny teknologi for gruvedrift, oppredning og smelting av malmer fra mindre og mellomstore forekomster av kobber, bly, sink og andre metaller. Dette vil også inkludere nærmere studier av enkelte småskala løsninger.

* Utvinning og produksjon av sjeldne jordarter

Nærmere kartlegging, og prospektutvikling knyttet til de mest lovende funn. Utvikling av ny og mer miljøvennlig teknologi for ekstraksjon av disse metallene. 

Sammen med UD har fylkene i nord (Nordland, Troms og Finnmark) og landsdelsutvalget (LU), vært med på å finansiere prosjektet.