Til hovedinnhold
Norsk English

Færre flyforsinkelser i sikte

Med SINTEF i ”crewet” er europeisk luftfartsindustri i gang med et IKT-prosjekt som skal gi mer punktlige flyavganger

Prosjektleder Jan Erik Håkegård fra SINTEF IKT er med på å utvikle et  kommunikasjonssystem som skal favne all utveksling av data og meldinger mellom flyplass og fly på bakken. Foto: Svein Tønseth

Europas ønske om å avvikle flytrafikken kjappere, grønnere og sikrere har resultert i en serie luftfartsoppdrag til SINTEF.

I disse dager går forskerne i Trondheim i gang med et nytt prosjekt i denne pakken.

Nå på bakken.

Data- og meldingsutveksling på flyplasser
Her får forskningskonsernet æren av å pløye helt ny mark.

SINTEF skal bidra til det første trådløse kommunikasjonssystemet i Europa som skal favne all data- og meldingsutveksling på flyplasser – til og fra fly på bakken før avgang og etter landing.

Målet er å effektivisere informasjonsflyten på travle flyplasser så mye at det blir lettere å få flyene av gårde til riktig tid.

Prosjekter verdt 150 millioner
Inklusive arbeidet med dette nye felleseuropeiske systemet, har SINTEF på ett år fått luftfartsprosjekter til en total verdi av nær 150 millioner kroner.

Prosjektene skal løpe i opptil seks år. De inngår i et stort EU-støttet IKT-program som skal strømlinjeforme flytrafikken over Europa.

Det felleseuropeiske løftet skal gi flygelederne nye og intelligente informasjonssystemer. Disse skal få flyene raskere og mer punktlig fram, enda sikrere og med et lavere – og dermed mer miljøvennlig – drivstofforbruk enn i dag  

Kortere flytraseer
Avvikling av flytrafikk går internasjonalt under betegnelsen ATM (Air Traffic Management).

Europas hovedmål på ATM-fronten er å kunne tildele flyene nye og kortere traseer, samt krympe køene som i dag skapes i lufta på vei inn til storbyenes flyplasser. Dette krever kommunikasjonsløsninger mellom bakke og luft med høy kapasitet for datautveksling.

Kø på bakken gir kø i lufta
– Men hvor mye det vil gå an å redusere køene i lufta, henger også nært sammen med hvor kjapt og punktlig flyene kommer seg av gårde fra gate’n. Og dette henger i sin tur nært sammen med hvor effektivt data og meldinger blir utvekslet mellom alle aktører på flyplassen så lenge flyene oppholder seg på bakken, sier SINTEFs Jan Erik Håkegård. 

Seniorforskeren som leder SINTEFs del av flyplassprosjektet understreker derfor at også dette arbeidet handler om å effektivisere trafikken i lufta.

Les også: SINTEF skal gjøre målinger i Madrid

Økt kapasitet – og sikkerhet
Det nye oppdraget SINTEF tar fatt på, er verdt 1 million euro (8 millioner kroner) inklusive egeninnsats. SINTEF skal utvikle det nye IKT-systemet sammen med industri- og forskningsmiljøer fra Spania, Frankrike, Italia og Irland, samt det felleseuropeiske luftfartsorganet Eurocontrol.

Oppdragsgiver for SINTEFs luftfartsprosjekter er det offentlig- og privatfinansierte programmet SESAR Joint Undertaking. Programmet forvalter blant annet EU-kommisjonens forskningsmidler på ATM-området.

SESARs ambisjon er å utvikle ATM-teknologi som kan tredoble kapasiteten til flytrafikken i Europa – og samtidig forbedre sikkerheten med en faktor på 10, samt redusere miljøvirkningen per flyvning med 10 prosent.

Spiser kirsebær med de store
I flyplassprosjektet deltar alle de store industriselskapene i Europa som leverer IKT-løsninger til luftfarten. Hovedregelen er at deltakerne i SESAR-prosjekter selv skal skyte inn en del av kontraktsummen i form av egeninnsats.

– Eksakt hvor stort egeninnsatsen blir i våre SESAR-prosjekter, er det av rent tekniske grunner umulig å fastslå i dag. Men vi har funnet at det er vel verdt å investere i egeninnsats for å komme i posisjon for framtidige oppdrag på dette feltet, sier spesialrådgiver Trond Bakken ved SINTEF IKT.


Av Svein Tønseth