Til hovedinnhold
Norsk English

EUs største hydrogenprosjekt

De 17 hydrogenbilene kommer til Oslo som ledd i EU-prosjektet ”Hydrogen moves Scandinavia”. Dette er EUs største hydrogenprosjekt, med en ramme på rundt 160 millioner kroner.

Praktisk erfaring
Formålet med prosjektet er å innhente praktisk erfaring fra drift av hydrogendrevne brenselcellebiler i dagliglivet, for på den måten å bidra til videreutvikling av teknologien med tanke på robusthet, levetid og kostnader.

Spleiselag med industrien
Støtten til det tre-årige prosjektet kommer fra det Europeiske offentlig-private sammarbeidet Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), samt det norske Transnova (parallell til Enova, nedsatt av Samferdselsdepartementet.).

FCH JU er et av til nå fem selvstendige ”forskningsråd” som EU-kommisjonen har gått sammen med industrien om å opprette på forskningsområder der teknologiene nærmer seg kommersialisering.

For å dele risiko, skyter EU-kommisjonen og industrien inn like mye i disse spleiselagene, tilsammen 1 milliard € for perioden 2008-2013. Industrien (som Daimler og energiselskaper) får sitte i førersetet.

Norsk medfinansiering

Som en viktig del av hovedprosjektet gjennomføres delprosjektet ”Hydrogen moves Oslo”, finansiert av statlige Transnova (transportsektorens svar på Enova) og med SINTEF som koordinator.

Budsjettet for delprosjektet er på 38 millioner kroner.

– I fokus her står design, bygging og drifting av en fyllestasjon som skal leveres av danske H2Logic. Den skal integreres i en vanlig Statoil-stasjon med et kommersielt brukersnitt. Erfaringene fra Oslo-prosjektet skal brukes i arbeidet med å forenkle sikkerhetsprosedyrer ved framtidig fylling og til å gjøre neste generasjon fyllestasjoner billigere, forklarer forskningsleder Steffen Møller-Holst ved SINTEF Materialer og kjemi.

I tillegg skal en mobil fyllestasjon bygges og driftes. Denne skal gjøre hydrogen tilgjengelig under ulike demonstrasjonsturer i områder der man ennå ikke har fått etablert permanente fyllestasjoner for hydrogen.

Av Svein Tønseth