Til hovedinnhold
Norsk English

Eldre tryggest på sykehjem

Mangelen på sykehjemsplasser fører til at mange eldre må bo hjemme lengre enn tidligere. Det gjør aldersgruppen mer utsatt for brann.

En ny rapport fra Norges Branntekniske laboratorim ved SINTEF har hatt som mål å undersøke brannsikkerhetsnivået i sykehjem og pleieinstitusjoner for eldre.

Rapporten konkludere med at sykehjemmene er tryggest for de eldre. Ønsket fra myndighetene er at eldre mennesker skal bo hjemme så lenge som mulig. Det betyr at denne aldersgruppen er dårligere helsemessig enn tidligere, og dermed mer utsatt for branner og hjelp fra andre.

19 av de 23 menneskene som har omkommet så langt i år i boligbrann, er eldre mennesker over 70 år som bor hjemme.Tørrkoking av gryter og lysmansjetter som tar fyr er de vanligste brannårsakene.


Les rapporten her