Til hovedinnhold
Norsk English

COIN søker pilotbygg

COIN søker energieffektive bygg som utnytter betongens termiske egenskaper.

COIN
COIN jobber for å skape mer attraktive betongbygg og -konstruksjoner. Attraktivitet impliserer estetikk, funksjonalitet, bærekraftighet, energieffektivitet, inneklima, industrialisert bygging, forbedret arbeidsmiljø og kostnadseffektivitet i løpet av hele levetiden. Foto: iStock

Innovasjonssenteret COIN ledes fra SINTEF Byggforsk og skal utvikle nye betongtyper, konstruksjonsteknikker og byggeløsninger. Målet er å bli ledende i Europa innen betongforskning. Fordi betong både fungerer som varmemagasin og kuldereservoar kan materialet bidra til å sikre termisk komfort i fremtidens bygninger.

Behov for å teste ut resultater
Til delprosjektet ”Energieffektivitet og komfort” søkes nå energieffektive bygg som utnytter betongens termiske egenskaper.

– Vi vet at overoppheting om sommeren er en utfordring i passivhus. Bruk av tunge konstruksjonsmaterialer i kombinasjon med tiltak der varmebelastning fra sol og elektrisk utstyr søkes redusert, er med på å hindre overoppheting. Det er ikke tradisjon for å benytte eksponerte betongflater eller termoaktive betongdekker i Norge, og det er behov for å teste ut i reelle bygninger resultatene som simuleringsverktøy gir. Vi ønsker derfor å knytte til oss energieffektive bygninger der det er tenkt å bruke eksponerte betongflater i samspill med spennende akustiske løsninger, sier prosjektleder og forsker i SINTEF Byggforsk, Catherine Grini.

Kriterier for å bli et pilotbygg i COIN
For å kunne vurderes som pilotbygg må prosjektet ha fokus på energi og termisk inneklima, ha ambisiøse energimålsettinger, og benytte betongens termiske egenskaper for å nå målet om lav energibruk. Det kreves tilgang til informasjon om prosjektet og energikonsept (tegninger og tekniske beskrivelser i prosjekteringsfasen, samt energimålinger i bruksfasen).

Hva kan COIN bidra med i prosjektet?
I prosjekteringsfasen vil COIN bidra med prosjekteringsdeltakelse, simuleringer og rapport om energikonsept. I byggefasen kan senteret bistå med kurs på byggeplassen med hovedfokus på detaljer vedrørende isolasjon, tetthet og kuldebro.

I bruksfasen vil COIN bidra med tolkning av energimålinger, brukerundersøkelse og forslag til ytterligere trimming av bygget.

Les mer på coinweb.no og forskningsradet.no/sfi