Til hovedinnhold
Norsk English

Bygningsfysikk i fokus

For sjette år på rad arrangerer SINTEF Byggforsk og NTNU Norsk Bygningsfysikkdag. Blant hovedtemaene i år er kontroll av bygningsfysikk og nye byggetekniske løsninger i forbindelse med strengere forskriftskrav.


Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

– Vi som jobber med bygningsfysikk, både på forsknings- og rådgivningssiden, opplever at behovet for kunnskap innen fagområdet er økende. Spesielt utviklingen på energisiden mot lavenergi- og passivhus bidrar til dette, med et sterkt behov for avklaringer innen temaer som fukt, lufttetthet og generelle detaljer, sier seniorforsker Stig Geving ved SINTEF Byggforsk, som står bak arrangementet sammen med NTNU.

Norsk Bygningsfysikkdag, som finner sted på Thon Hotel Vik Atrium 23. november, har som tidligere fokus både på energi og fukt i bygninger. Målgruppen for dagen er derfor alle som har en spesiell interesse for bygningsfysikk og er interessert i hvordan man skal gjøre bygningskroppen bedre, blant annet med hensyn til energibruk og forhindring av fuktproblemer.

– Nye krav til obligatorisk tredjepartskontroll vil føre til et helt nytt fokus på fukt og bygningsfysikk. For første gang har myndighetene sagt at fuktspørsmål og bygningsfysikk er like viktig som styrkeberegning av konstruksjoner. En stor utfordring blir selvfølgelig på kunnskaps- og kompetansesiden, når dette skal settes ut i livet, og her tror vi at Bygningsfysikkdagen har noe å tilføre, sier Geving.


Tema på seminaret:

  • Måling av lufttetthet
  • Rehabilitering av boligblokker til lavenergi- og passivhusstandard
  • En entreprenørs erfaringer med ”nye” energikrav
  • Nye radonkrav – bygningstekniske konsekvenser
  • Håndtering av bygningsfysikk i danske byggeprosjekter
  • Nye krav til obligatorisk uavhengig kontroll – hvordan kan dette gjennomføres
  • Dampbrems – alternative dampsperrer med uttørkingsmuligheter innover
  • Fremtidens flate tak – hva skjer på utviklingsfronten?
  • Hva er nytt fra forskningen?

Påmelding:
Meld deg på her innen 5. november 2010. Kurset faktureres etter påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter denne dato belastes halv kursavgift, ikke benyttet kursplass belastes med full kursavgift.

Se bygningsfysikk.no for tidligere års foredrag og temaer.