Til hovedinnhold
Norsk English

Bedre styring av batterier i el-biler

Gjennom teknologier for nanoelektronikk kan man styre batteri og motorer bedre i el-biler. Det vil gi lengre kjørelengde på bilene.

Elbiler har en eller flere elektriske motorer, og drives av energi lagret i store batterier som kan bestå av tusenvis av små celler. Batteriene har høy energilagringskapasitet og gir dagens elbiler en rekkevidde opp mot 200 km.


33 deltakere
I EU-prosjektet E3Car ser man på mulighetene for å få utnyttet energien mest mulig effektivt i bilen. SINTEF er inne som èn av 33 deltakere bestående av bilprodusenter, underleverandører til bilindustrien og forskningsmiljø over hele Europa.

Det jobbes med utfordringer på flere området. Effektive batterier, større energitetthet i batteriene og styring av effekt og energi er én ting. Infrastruktur for rask lading eller systematisk skift av batteri, et annet. Og smart dynamisk overvåking basert på sensorer, der nanoelektronikk kan gi sanntids kontroll, et tredje felt.

- SINTEFs bit ligger på nanoelektronikksiden, og vi stiller med kompetanse på energikonvertering og spenningskonvertere, forteller prosjektleder Ovidiu Vermesan. Sammen med norske ElBil Norge og Think Global ser man på effekt og energistyring i det som betegnes som framtidens kjøretøyer.

 

Optimalisering
Prosjektet E3Car ønsker å benytte mikroprosessorer, logiske kretser og sensorer i bilen som kontinuerlig overvåker spenninger, strøm og temperaturer i batteripakken. Ved hjelp av slike målinger kan man sjalte ut visse ting, og bruke energi til andre ting. Om en sensor overstiger sitt angitte område, vil for eksempel batteripakken kobles fra bilen i løpet av et millisekund.

- Spenningen på batteriene bør ligge opp mot det motoren krever av Volt – altså 200 -400 Volt. Men man kan konvertere bilbatteriene ned til å gå på en lavere spenning (100 Volt). Dette vil også være mindre risikofylt både med tanke på brann eller trafikkulykker, sier Vermesan.


Store muligheter
E3Car er Europas største forskningsprosjekt for å fremme utviklingen av nanoelektronikk for elektriske biler. Prosjektet er foreløpig i sin spede start og skal gå helt fram til 2012 med et totalbudsjett på ca 44 millioner Euro.

SINTEF ser prosjektdeltakelsen som svært nyttig siden forskningen ikke bare vil få betydning for biler, men for energibruk generelt sett – i andre apparater.
– Vi ser store markedsmessige og miljømessige muligheter, sier Ovidiu Vermesan.