Til hovedinnhold
Norsk English

45 mill til flytende offshore vindturbin

Norges Forskningsråd har tildelt 45 millioner til å utvikle, bygge og installere en flytende testturbin på ca 225 kW til offshore vindforskning.

Hywind er vindmøllekonseptet som utvikles i Statoil. Nå kan byggingen av en ny testturbin gi tilgang på åpne data til forskning og industri. Ill.: Solberg Production/StatoilHydro

Testturbinen som vil bli middels stor og fullt utstyrt, blir den første i sitt slag i verden.
 
Tilgang på data herfra vil bli en viktig brikke videre for både forskning og industri.

Forskerne ser blant annet for seg at de kan prøve ut nye kontrollsystemer for vindturbinen, alternativ utforming av ulike deler av vindmøllen, og ulike ankringssystem.

Dette vil gi helt nye muligheter for å kunne verifisere ulike beregningsmodeller for havvindmøller.

Tildelingen vil også komme utdanningssektoren til gode og danne grunnlag for flere master- og doktorgradsoppgaver framover.

Bak søknaden står de to norske sentrene for miljøvennlig forskning på offshore vind, NOWITECH og NORCOWE, med partnere fra Christian Michelsens Research, Universitetet i Bergen, SINTEF, NTNU og Institutt for Energiteknikk (IFE).

Se Norges Forskningsråds side for pressemelding