Til hovedinnhold
Norsk English

3D-kamera skal gi roboter bedre syn

EU-prosjektet TACO som startet i februar, skal utvikle en ny type 3D kameraer som vil gi roboter et mer ”menneskelig syn på verden”.
Jens T. Thielemann og kolleger på SINTEF lKT leder det tekniske arbeidet med å utvikle kameraet.
Prosjektet skal gi dagens og fremtidens roboter vesentlig bedre overblikk og forståelse av deres omgivelser.

Dette vil åpne opp for at roboter i større grad også kan omgi oss til daglig, og hjelpe oss med rengjøring, konstruksjon, vedlikehold, sikkerhet og personlig støtte.Etterligner det menneskelige øyet

I dag er ikke synet på slike roboter godt nok til at roboten skjønner hva som foregår rundt den, og den greier ikke å styre innsamlingen av data om omgivelsene. Informasjonen om omgivelsene kommer for sent eller med for dårlig kvalitet.

Det menneskelige synssystemet er innrettet annerledes ved at øyets skarpsyn hele tiden tiltrekkes av det vi finner interessant og viktig. Dette kan være ballen vi ser triller ut i veien når vi kjører bil, eller kaffekoppen vi skal til å gripe med hendene. I begge tilfeller flytter vi øyet slik at vi får best mulig kvalitet på synsinntrykkene der vi opplever det er viktig.

Kameraet som utvikles i TACO-prosjektet har som målsetning å etterligne vårt menneskelige øye ved å hele tiden søke ut hvilke deler av bildet som er interessant, og avbilde disse områdene med vesentlig høyere kvalitet enn de mindre interessante delene av bildet.

På denne måten kan kameraet gi bedre kvalitet på dataene, uten å øke den totale datamengden roboten må prosessere.


Konsortium
Samtidig vil kameraet gi noe vårt syn ikke greier – presis informasjon om avstanden til hvert eneste punkt i bildet. Dette hjelper roboter med å forholde seg til vår ustrukturerte verden – en robot har lettere for å gripe en kopp den vet er 52 cm unna enn en kopp den bare vet er ”litt til høyre i bildet”.

Kameraet realiseres gjennom to hovedteknologier: Fleksibel, lavkost og robust hardware basert på laserskannerteknologi samt programvare for rask objektgjenkjenning og omgivelsesforståelse.

SINTEF leder det tekniske arbeidet med å utvikle kameraet, og har hovedansvar for utviklingen av programvaren. Utviklingsarbeidet skjer i et konsortium som også består av forskningsinstitusjoner og robotikkbedrifter fra Tyskland, Østerrike og Storbritannia.

----------------------------------------------
Om TACO

TACO (Threedimensional Adaptive Camera with Object detection and foveation) er et EU-finansiert prosjekt i det 7. Rammeprogram. Prosjektet startet februar 2010 og varer i 3 år.

Prosjektpartnere: Technikon Forschungs- und Planungsgesellschaft mbH (AT), Shadow Robot Company Limited (UK), Oxford Technologies LTD (UK), TU Vienna (A), Fraunhofer Germany (DE), Stiftelsen SINTEF (N), Carinthian Tech Research AG (AT).