Til hovedinnhold
Norsk English

Viktig viten ved omlegging av Norges energisystem

CEDREN-leder Atle Harby forklarer at innlemmingen av vindmølleparker på land og til havs og småskala vannkraftverk vil gi en kraftig omlegging av det norske energisystemet

– Når det er vindstille, eller har regnet for lite til at småkraftverk i bekker og elver kan produsere, må vi åpne kranene raskt i vannkraftverkene. I Norge vet vi allerede mye om hva dette betyr for laksen på kort sikt.

– Men vi vet lite om hva slike endringer betyr for laksens liv over en litt lengre tidshorisont. Slik viten skal CEDREN bidra med, forklarer Atle Harby, til daglig seniorforsker ved SINTEF Energiforskning.

Teknologi og tiltak
Senterlederen opplyser at forskningsresultatene fra senteret vil klarlegge hvordan kraftverk må utformes med ny teknologi, hvordan de kan drives miljøvennlig og hvilke tiltak som eventuelt kan gjøres i elveleiet, for at laksen skal få best mulig kår i de elvene der det blir aktuelt å sjalte vannkraftverk ut og inn.  

Disse deltar
Norske deltakere i CEDREN ved siden av SINTEF Energiforskning, NINA og NTNU er Norsk institutt for vannforskning (NIVA), forskningsselskepet UNIFOB i Bergen og  Laboratory of Freshwater Ecology and Inland Fishes (LFI) ved Universitetet i Oslo.

I tillegg deltar flere utenlandske partnere.

De største norske energiprodusentene er med som brukerpartnere sammen med  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for naturforvaltning