Til hovedinnhold
Norsk English

Vandrende villfisk – en smittefare?

Sei vandrer ofte mellom oppdrettsanlegg. Atferden kan spre smitte og sykdom fra anlegg til anlegg. Det viser et nylig avsluttet prosjekt

Seiens atferd kan være en viktig brikke når det gjelder spredning av sykdom. Foto: Seafood as

SINTEF, NINA og NOFIMA Marin har gjennomført et prosjekt som ser nærmere på den store mengden med sei som oppholder seg i fjordene og rundt oppdrettsanleggene.

Det er vanlig at fisken er til stede rundt oppdrettsanleggene i uker og måneder.

Ved videoovervåking under vann ble det anslått at det kunne oppholde seg mellom 8.000 til 18.000 sei rundt to anlegg i en fjord.

 

Stor forflytting
I undersøkelsen ble det sett på tre oppdrettsanlegg. Her ble 24 sei utstyrt med akustiske sendere og 63 prosent av den ble observert hver dag i en tre måneders periode.

Forskerne fant at seien spredte seg raskt mellom de tre anleggene selv om det var en avstand fra 1,6 kilometer til 4,7 kilometer mellom disse. Av 24 merkede sei, forflyttet 15 av dem seg mellom de ulike anleggene fra 2-21 ganger i løpet av en tre måneders periode.


Økosystemet blir ansvarlig for smitte
- Seiens atferd kan tyde på at de kan være en viktig brikke når det gjelder spredning av sykdom. Dersom seien deler sykdommer med oppdrettslaksen viser seiens atferd at de kan være med på å spre smitte og parasitter fra anlegg til anlegg, sier Dempster.

Gjennom villfiskens forflytninger får dermed også oppdrettsanlegg innvirkning på hverandre. Vår forskning kan tyde på at økosystemet selv blir ansvarlig for smitte, uten at næringen kan kontrollere dette, men vi må undersøke hvilke virus villfisk deler med laks nærmere før vi er sikkert at sei er en viktig vektor, understreker forsker Tim Dempster ved Sintef fiskeri og havbruk.

Forskningsresultatene skal snart publiseres in journalen Marine Ecology Progress Series.

Kontakt: Tim Dempster, SINTEF Fiskeri og havbruk
Tlf.:: +61 450457327 e-post: