Til hovedinnhold
Norsk English

Teknologi for morgendagens helseutfordringer

Medisinske sensorer og sensorsystemer, personlige helsesystemer og smarte tekstiler: Workshopen pHealth i Oslo 24-26. juni viser det siste på teknologifronten for hjemmebasert omsorg.

Mikro- og nanoteknologi kan sørge for kortere sykehusopphold og avlaste primærhelsetjenesten gjennom målinger som kan tas hjemme. Ny informasjons- og sensorteknologi kan få flyttet deler av behandlingskjeden fra sykehus til fastlege, i tråd med den nye Samhandlingsreformen.

Det er SINTEF, Intervensjonssenteret på Rikshospitalets og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) som arrangerer internasjonal workshop i Oslo om teknologiløsninger for morgendagens helsevesen.

På arrangementet vil du kunne få med deg en rekke presentasjoner og diskusjonsseminarer (se vedlegg).

Blant annet dette:
- en live hjerteoperasjon der en sensor på bankende hjerte gir støtte under operasjonen

- en robot som svelges som en plastkapsel, kravler rundt og undersøker tarmens innside

- hjemmebaserte trådløse EKG-målinger med sensor på brystet

- datasystem for demente som hjelper dem å holde rede på tid, dato og avtaler
- demonstrasjon av teknologiske løsninger for sykehus gjennom et 15 minutters skuespill

Kontakt: Dag Ausen, SINTEF IKT, tlf. 930 59 316

Se programmet her

Se også: www.phealth2009.com