Til hovedinnhold
Norsk English

Stort løft for forskning og utvikling av oppdrettsnæringen

SINTEF Fiskeri og havbruk AS og AquaCulture Engineering AS (ACE) skrev i dag under en samarbeidsavtale med oppdrettsselskapet SalMar Farming AS. SalMar skal drifte lakseoppdrettsanleggene samtidig som forskere skal utvikle ny havbruksteknologi.
 Bjørn Larsen, daglig leder i SalMar Farming, Finn    Victor Willumsen, daglig leder i ACE og Karl A.  Almås, administrerende direktør i SINTEF Fiskeri & havbruk signerer avtalen.
- Dette er starten på å gjøre ACE til verdens ledende storskala senter på utvikling av teknologi til oppdrettsnæringen.

En slik tett kontakt mellom industri og forskning er helt unik, og vil bidra til betydelige forbedringer i havbruksnæringen og helt nye muligheter for forskningsmiljøene nasjonalt og internasjonalt, sier Finn Victor Willumsen, daglig leder i ACE.

Han støttes av sin styreleder Oddvar Aam:
-ACE er spilt inn mot det europeiske veikartet for forskningsinfrastruktur av nasjonale myndigheter, og vi har forventninger om
statlige midler for å få ferdigstilt
infrastrukturen.SINTEF Fiskeri & havbruk fikk i 2008 tillatelse til å etablere anlegg for oppdrett av laks i stor skala. Formålet er å ha tilgang til lakseanlegg hvor det kan drives forskning, utvikling og testing av forbedret og ny teknologi for oppdrett av laks. 

- Vi er svært godt fornøyd med at avtalene er i havn. SINTEF ligger langt framme innen havbruksteknologi, og anleggene vil bidra til å
styrke både SINTEF og NTNUs posisjon som ledende på dette feltet, sier Karl A. Almås administrerende direktør i SINTEF fiskeri og havbruk.

For NTNU er det også viktig at dette gir helt nye muligheter til undervisning og opplæring for å sikre rekruttering av teknologer til
bransjen.


SalMar, med hovedkontor på Frøya, er rangert som et av verdens beste oppdrettsselskaper. I konkurranse med andre aktører er de valgt til å drifte lakseanleggene til ACE. Dette vil sørge for at man raskt kommer i gang og til en hver tid har lakseanlegg som blir profesjonelt drevet.

 - Vi har tro på at samarbeidet vil bidra til å gjøre næringen enda mer bærekraftig og sikre Norges posisjon som verdens beste på produksjon av laks, sier daglig leder Bjørn Larsen i SalMar Farming. 

Anleggene skal etableres utenfor Fosen og med Valsneset i Bjugn som hovedbase på land. De skal være tilgjengelige for andre forskningsmiljøer og vil tiltrekke seg nasjonale og internasjonale prosjekter og kompetanse.

ACE er et datterselskap av SINTEF Fiskeri og havbruk, som sammen med NTNU kontrollerer 2/3 av aksjene i selskapet.


Pressekontakt: Daglig leder Finn Victor Willumsen, AquaCulture Engineering AS
(mobil: 905 95 661)