Til hovedinnhold
Norsk English

Størst på CO2-håndtering og ledende på offshore vind

I dag undertegnes avtalene som sikrer etableringen av verdens største forskningsmiljø på CO2-håndtering og et av verdens ledende sentre på offshore vindenergi. Forskningssentrene BIGCCS Centre og NOWITECH, begge med hovedkvarter i Trondheim, er sikret finansiering i åtte år med støtte fra Forskningsrådet og industrien.

Etableringen er et viktig signal til klimatoppmøtet i København om at Norge vil bidra tungt til å finne løsninger på hvordan verden skal redusere utslippene av klimagasser. Kontraktene med BIGCCS Centre og NOWITECH vil snart få følge av tilsvarende kontrakter med seks andre utvalgte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

− Nå virkeliggjøres våre ambisjoner om å etablere norske forskningsmiljøer som internasjonale spydspisser i den globale klimautfordringen. BIGCCS er allerede verdens ledende forskningssenter på CO2-håndtering, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådets divisjon for store satsinger.

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for at verden skal lykkes med klimautslippene. Forskningsrådet prioriterer derfor å styrke norske forskningsmiljøer slik at de kan befeste Norges posisjon på miljøområdet.

− Takket være FME tar Norge nå steget til å ha det største offentlig finansierte forskningsmiljøet på CO2-håndtering i verden. De to kontraktene gir oss status og mulighet til å bli en global aktør innenfor forskning på CO2-håndtering og på offshore vind, sier administrerende Sverre Aam i SINTEF Energiforskning.

BIGCCS Centre har et budsjett på 400 millioner kroner, hvorav 160 millioner kommer fra Forskningsrådet mens de resterende kommer fra industripartnerne. Senteret har en rekke partnere i USA, Tyskland, Danmark og Storbritannia.

NOWITECH har et budsjett på 320 millioner kroner, hvorav 160 millioner kroner kommer fra Forskningsrådet. Sammen med en rekke forskningspartnere og industripartnere skal senteret bidra til å utvikle konkurransedyktige vindparker langt til havs.

I tillegg til å støtte de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi, yter Forskningsrådet yter  flere hundre millioner kroner årlig til forskningsprosjekter innenfor miljøvennlig energi, spesielt gjennom det store programmet RENERGI.

− Forskningsrådet vil sikre et godt samspill mellom FME-ene, RENERGI og andre virkemidler, sier Fahlvik.

 

Om forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME)
Forskningsrådet står bak etableringen av åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). De skal drive forskning og utvikling i internasjonal toppklasse på områdene CO2-håndtering, offshore vindenergi, bioenergi, solceller, miljødesign av fornybar energi og energieffektivisering.

De utvalgte sentrene er sikret finansiering i åtte år med mellom ti og tjue millioner kroner pr år fra Forskningsrådet. I tillegg kommer minst like mye fra industripartnerne.

FME er et unikt samarbeid mellom forskning og industri der Forskningsrådet spiller rollen som tilrettelegger, oppfølger og finansieringskilde. Ordningen administreres av Forskningsrådets RENERGI-program.
forskningsradet.no/energisenter

Om BIGCCS Centre
Senteret skal bidra til at CO2 fra kraftproduksjon med fossile brensler blir fanget, transportert og lagret på en sikker og økonomisk måte. Dette skal oppnås ved å bygge ekspertise og lukke kritiske kunnskapshull i verdikjeden for CO2 samt utvikle nye teknologier i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.
bigccs.no

Om NOWITECH
Senteret skal drive forskning som bidrar til industriell verdiskaping og kostnadseffektive offshore vindparker. Hovedvekten blir lagt på flytende og faste vindturbiner på vanndyp større enn 30 meter.
nowitech.no
 
Kontaktpersoner

SINTEF Energiforskning
Administrerende direktør Sverre Aam
Tel: 73 59 72 83, Mobil: 93 05 96 15

Forskningsrådet
Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik
Tel: 22 03 72 80, Mobil: 40 06 35 00
 

Programkoordinator Hans Otto Haaland
Tel: 22 03 72 97, Mobil: 41 28 21 82