Til hovedinnhold
Norsk English

Sterkest virkning på sykefraværet i privat sektor

Evalueringsrapporten avdekker at IA-avtalens effekt på sykefraværet har vært sterkest i privat sektor, og at den også har bidratt til å få sykefraværet ned i kommunal sektor.

Effekten er nesten dobbelt så sterk i privat sektor som i kommunal sektor.

I staten og fylkeskommunene har avtalen derimot ikke påvirket sykefraværet, ifølge SINTEFs evalueringsrapport.