Til hovedinnhold
Norsk English

STATSBUDSJETTET: Skuffet over manglende satsing

SINTEF er skuffet over manglende satsing på forskning i statsbudsjettet for 2010.

I en tid hvor industrien sliter på grunn av finanskrisen, er det behov for økt offentlig finansiering av langsiktig, næringsrettet forskning. Dette er nødvendig for å sikre global konkurranseevne til bedriftene og det teknisk-industrielle kompetansemiljøet i Norge.

SINTEF etterlyser større bevilgninger til Norges forskningsråd for teknologisk forskning. Det er realnedgang i bevilgningene til brukerstyrt forskning og de teknisk-industrielle forskningsinstituttene.

- Rammevilkårene for disse instituttene forverres i en tid hvor teknologiutvikling er avgjørende for å møte de store samfunnsutfordringene. Det er svært kortsiktig tenking, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

Manglende investeringer i laboratorier
Det er behov for langt større investeringer i laboratorier og annet vitenskapelig utstyr. Selv om forskningsfondet økes, er avkastningen fra fondet som skal brukes til vitenskapelig utstyr 50 millioner kroner lavere enn forutsatt, og langt under nødvendig nivå.

- Det er helt nødvendig å investere i laboratorier og utstyr dersom Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon slik regjeringen har som ambisjon, sier Unni Steinsmo.

Positiv klimasatsing
SINTEF mener det er positivt at regjeringen øker bevilgningene til forskning innen fornybar energi og CO2-håndtering med 300 millioner kroner.

- Regjeringen leverer det som ble lovt i forbindelse med Stortingets klimaforlik. Dette må følges opp med enda større satsinger i årene som kommer, sier Unni Steinsmo. 

For nærmere informasjon, kontakt:
Konsernsjef Unni Steinsmo tel. 930 59 380