Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF overtar Byggsertifisering

Byggsertifisering blir videreført som del av SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer, og kan dermed bli et sentralt verktøy for hele byggenæringen.


(F.v.) konstituert konserndirektør i SINTEF Byggforsk Ernst H. Kristiansen, styreleder i Stiftelsen Byggsertifisering Jan-Henry Hansen og forskningssjef i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer og Sertifisering, Kim Robert Lisø.  


Byggsertifisering er en anerkjent metode for tilstandsvurdering og kvalitetsdokumentasjon av eiendom utviklet av ledende aktører i byggenæringen. Behovet for slik dokumentasjon er stort blant annet i forbindelse med omsetning, vedlikehold og utvikling av eiendom.

For å sikre en god videre utvikling og tilgjengeliggjøring for hele næringen er nå Stiftelsen Byggsertifisering og SINTEF Byggforsk blitt enige om å videreføre metoden som del av SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer. Dette vil være et langt skritt i retning av å etablere metoden som et sentralt verktøy for hele byggenæringen, i tråd med intensjonen til stifterne.

– Dette er en naturlig utvikling av et mer enn ti år langt samarbeid mellom Byggsertifisering og SINTEF Byggforsk, og plasserer det faglig der det hører hjemme. Det vil frigjøre ressurser og kapasitet til å fortsette markedsarbeidet for å få etablert dette som en bransjestandard, sier styreleder i Stiftelsen Byggsertifisering, Jan-Henry Hansen.

Detaljert kvalitetsinformasjon
Byggsertifisering bygger på en kravdatabase hvor alle relevante krav til bygninger er definert og det er gitt kriterier for bedømmelse av kravoppfyllelse. Metoden er basert på norske standarder og anvisningene i Byggforskserien. 

Gjennom ordningen for Byggsertifisering tilbys også mer detaljert kvalitetsdokumentasjon innenfor spesielle områder, såkalte egenskapsprofiler:

  • Tilstandsprofil/FDV-profil (basis for vedlikeholdsplanlegging og oppgradering)
  • Tilpasningsprofil (fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til alternativ bruk)
  • Økoprofil (miljødokumentasjon og -klassifisering) 
  • Livsløpsprofil for boliger (tilgjengelighet for bevegelseshemmede m.m.)
  • Universell Utforming
  • Risikovurdering (overordnet) 

Kravdatabasen er bygget opp omkring byggereglene, norske standarder og Byggforskseriens anvisninger. Metoden er også et godt utgangspunkt for miljøsertifisering, energisertifisering og for systematisering og dokumentasjon av en lang rekke forhold ved en eiendom. Gjennom SINTEF Byggforsks nye koordinerte ordning for produktdokumentasjon, SINTEF Certification, vil også sertifiseringordninger kunne ivaretas på en god, uavhengig og trygg måte. 

Til forskjell fra andre metoder for tilstandsvurdering, som i hovedsak er begrenset til den rent tekniske tilstand til bygning og installasjoner, omfatter Byggsertifisering en samlet gjennomgang av alle relevante forhold ved en eiendom. 

Videreutviklet webversjon
Med støtte fra Byggekostnadsprogrammet og Husbanken blir nå webversjonen av metoden Byggsertifisering videreutviklet. Den første utgaven av Byggsertifisering på web er en minimumsversjon som inneholder de viktigste funksjonalitetene, spisset mot ”superbrukere” som Multiconsult og OPAK. 

Byggsertifisering på web har vært til testing og evaluering hos et utvalg brukere, og brukergrensesnittet er nå vesentlig forbedret. FDV-moduler for eiendomsforvaltere er også utviklet for web for brukere som KLP Eiendom, Norwegian Property, Pareto og Pecunia. Programmeringsarbeidet er utført av Logica, de samme som har bidratt til utviklingen av SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer på web.

En demoversjon (profil Universell Utforming) er tilgjengelig på www.byggsertifisering.no/metode. Logg inn med egen e-post adresse og fritt valgt passord.

 

Kontaktpersoner:

Forskningssjef Kim Robert Lisø

Web-journalist Kathrine Nitter