Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF med i internasjonal allianse innen luftfartsteknologi

SINTEF IKT og industriselskaper fra Irland, Sverige og Norge etablerer i disse dager en allianse som skal bidra til å gi flytrafikken raskere og grønnere traseer over Europa.

Forretningsutviklerne Trond Bakken (til venstre) og Hans Erik Swendgaard koordinerer SINTEFs innsats innenfor NATMIG. Foto: Svein Tønseth

Sammen med selskapene Northrop Grumman Park Air Systems fra Norge, SAAB fra Sverige og Airtel ATN fra Irland, inngår SINTEF i det nyetablerte firmaet NATMIG AS (North European ATM Industry Group).

I fellesskap skal alliansepartnerne delta i et kappløp som handler om å forske fram ny teknologi for avvikling av flytrafikk; intelligente informasjonssystemer som bokstavelig talt skal lede luftfarten inn på nye veier i Europas tettpakkede luftrom.

Raskt, miljøvennlig – og sikkert
– Vi snakker om IT-verktøy skal gjøre flygelederne i stand til å få flyene raskere fram og på mer miljøvennlig vis, med dagens sikkerhet i behold, forklarer forretningsutviklerne Hans Erik Swendgaard og Trond Bakken, som har stått for det praktiske arbeidet knyttet til allianseinngåelsen.

NATMIG operer innenfor fagfeltet Air Traffic Management (ATM). Dette er fellesnavnet på alle de systemer og tjenester som er nødvendig for å avvikle flytrafikk sikkert, effektivt og så miljøvennlig som mulig.

IKT-sjefens hjertebarn
NATMIG AS er ett av konserndirektør Aage Thunems hjertebarn. Sjefen for SINTEF IKT så tidlig at Europas satsing på dette feltet ville åpne spennende forskningsmuligheter for SINTEF.

Grønne traseer
Det europeiske forskningskappløpet som NATMIG bur seg på, handler blant annet om å utvikle de informasjonssystemene som trengs for at det skal bli mulig å tildele miljømessig optimale flytraseer til hvert enkelt fly.

Målet er å få fram systemer som er intelligente nok til å gi flygelederne den beslutningsstøtten de er avhengig av for å løse de komplekse trafikkproblemene som fremtidens lufttrafikk ventes å bringe med seg.

Av Svein Tønseth