Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-avtale i Sør-Afrika

SINTEF har signert en intensjonsavtale med Stellenbosch University, kjent som et av de fire beste universitetene i Sør-Afrika når det gjelder forskning.

SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo og viserektor Arnold van Zyl fra Stellenbosch University sto for signeringen av intensjonsavtalen. Foto: Geir Tyrmi, SINTEF

I fellesskap er de to avtalepartnerne alt i gang med å kartlegge levekårene for funksjonshemmede i flere land i det sørlige Afrika – de fattigste av Afrikas fattige.

Målet med den ferske avtalen er å utvide samarbeidet også til andre fagområder.

Seks land ferdig kartlagt
Sammen med ulike afrikanske universiteter og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Norge, har SINTEF det siste tiåret kartlagt de funksjonshemmedes levekår i seks land i det sørlige Afrika.

Ambisjonen er å gjennomføre slike studier i ti land i denne delen av Afrika.

Dokumentasjon til interessekamp
– Før vi startet, manglet tall for funksjonshemmedes levekår i store deler av den tredje verden, sier sjefsforsker Arne H. Eide ved SINTEF Teknologi og samfunn.

–  Dette har lenge stått på agendaen både til FN og de respektive nasjonale myndighetene. Med våre studier har de frivillige organisasjonene i Afrika fått dokumentasjon å bruke overfor myndighetene i sin interessekamp på vegne av de funksjonshemmede, opplyser Eide. 

Tre fjerdedeler av alle funksjonshemmede bor i utviklingsland

SINTEF har vært med på kartlegge hvilke levekår Eino (12) og andre funksjonshemmede i Namibia har. Foto: Geir Tyrmi, SINTEF 

Tung bør å bære
Data fra SINTEFs studier i Namibia, Zimbabwe, Malawi og Zambia viser at mer enn 25 prosent av de voksne funksjonshemmede i disse fire landene ikke har gjennomført grunnskolen.

Blant funksjonsfriske er den tilsvarende andelen rundt 10 prosent.

Studiene viser at arbeidsledigheten er betydelig høyere blant de funksjonshemmede i disse landene enn blant de funksjonsfriske.

Også når det gjelder en rekke andre mål på folks levekår, som inntekt og eiendom samt tilgang på informasjon og tjenester, er det store forskjeller i de funksjonshemmedes disfavør.

Faller utenfor generell fattigdomsbekjempelse
– I lys av FNs tusenårsmål om avskaffelse av fattigdom, er det viktig å gjøre noe med de funksjonshemmedes levekår i Afrika. Dette er de fattigste av de fattige. De faller utenfor mange av de generelle tiltakene mot fattigdom, sier Eide.

Vil utvide samarbeidet
SINTEF samarbeider alt med afrikanske partnere også på områdene næringsutvikling og petroleumsteknologi.

– Gjennom avtalen med Stellenbosch håper vi å få til forskningssamarbeid i Afrika også innenfor andre områder, som fiskeri og havbruk og materialforskning. Å bekjempe fattigdom handler først og fremst om å sikre at folk har arbeid og en inntekt å leve av, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.

Av Svein Tønseth