Til hovedinnhold
Norsk English

Pris for passiv innsats

Seniorforsker Tor Helge Dokka ved SINTEF Byggforsk stakk av med historiens første Lambda-pris.

Tor Helge Dokka er en sentral rådgiver for flere passivhusprosjekter i Norge, og har vært delaktig i utarbeidelsen av flere rapporter og standarder. Det var Isolasjonsprodusentenes Forening (IPF) som overrakte prisen til Dokka for sin innsats for lavenergi- og passivhus.

– Sammen med Husbanken og Enova har vi jobbet systematisk med lavenergiboliger og passivhus siden 2000. Dette er en anerkjennelse for arbeidet vi har gjort, og nå begynner vi også å få politisk gjennomslag, sier Dokka, og viser blant annet til klimaforliket hvor regjeringspartiene sammen med Høyre, Venstre og KrF vurderer å kreve passivhusstandard på alle nye bygg fra 2020.

Likevel er veien fram til slik virkelighet lang. Komiteen som legger fram kriteriene til lavenergi og passivhus, hvor Dokka også er medlem, klarte ikke å bli enige før sommeren.

– Det er litt for tidlig å si hvordan dette går. Vi har løst de fleste problemene, og jeg tror vi skal få løst det siste før ferien slik at vi har en standard klar rett over sommeren, sier Dokka.

– Må slutte med dårlig rehabilitering
Hvis alle nye hus i Norge ble bygget med passivhusstandard i dag, ville det ta rundt 100 år før alle hus holder et slikt nivå.
 
– Vi er nødt til å bygge godt, fordi husene står så lenge. Spørsmålet er hva vi gjør med eksisterende bygg. I Lavenergiutvalgets rapport har vi foreslått en plan for dette: Når det gjøres hovedrehabiliteringer, må dette gjøres nærmest mulig gjeldende nybyggstandard. I dag rehabiliteres det dårlig. Det må vi slutte med, sier Dokka.

Som medlem av Lavenergiutvalget var Dokka i forrige uke med på å overlevere utvalgets rapport til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Utvalgsmedlemmene – bortsett fra en – går inn for en halvering av energibruken i bygg innen 2040, det vil si at dagens energibruk i byggsektoren på 80 TWh foreslås redusert til 40 TWh.

– Det vil ikke minst kreve stor politisk vilje for nå målene i rapporten. Tror du den rød-grønne regjeringen vil følge opp?

– Det er et interessant spørsmål. Nå kommer det en rekke EU-direktiver, og jeg tror at bare trykket utenfra vil sette sterkt press på regjeringen. EU-parlamentet har blant annet uttalt at alle nye bygg skal være nullenergibygg i 2019, og går altså lenger enn Lavenergiutvalget, sier Dokka.

I tillegg til at EU har skyhøye ambisjoner, ligger Sverige og Danmark betydelig foran Norge på området.

– Det er ingen grunn til at vi med vår økonomi skal være dårligere enn dette, sier Tor Helge Dokka, som også er tilknyttet SINTEF Byggforsks FME-senter ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings.