Til hovedinnhold
Norsk English

Prestisjetung pris til ung helseforsker fra SINTEF

Terje Andreas Eikemo. forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn, er årets vinner av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris til yngre forskere innen humaniora.

Terje Andreas Eikemo mottar forskerprisen av preses og professor Steinar Supphellen, med generalsekretæren i DKNVS, Kristian Overskaug, som tilskuer. Foto: Thor Nielsen 

Fredag mottok Eikemo  den prestisjetunge utmerkelsen i Erkebispegården i Trondheim:

En sjekk på 50 000 kroner, diplom og litografi av Håkon Bleken.

Medisinsk sosiologi

Terje Andreas Eikemo har doktorgrad i medisinsk sosiologi  og er forsker ved avdelingen Helsetjenesteforskning hos SINTEF Teknologi og samfunn.

31-åringen mottar prisen for sine bidrag knyttet til komparativ forskning om sosiale ulikheter innen helsesektoren. 

Rosende ord

I pressemeldingen om prisutdelingen står blant annet  følgende om Eikemo:

”Hans forskning har økt vår kunnskap om sammenhengen mellom selvvurdert helse og velferdsstatsregimer i Europa.

Hans viktigste bidrag er å benytte European Social Survey, en større internasjonal intervjuundersøkelse til en komparativ studie av selvvurdert helse i Europa.

Den glade prisvinner med diplom, fotografert etter prisutdelingen i Trondheims historiske storstue Erkebispegården. Foto: Thor Nielsen

Eikemo finner at de skandinaviske land, sammen med andre små rike land i Vest-Europa har best helse, mens de østeuropeiske land kommer dårligst ut. 

Når det gjelder variasjoner i sosiale forskjeller i helse, kommer ikke de skandinaviske land gunstig ut, og de østeuropeiske landene har ikke de største sosiale forskjellene.

De sosiale forskjellene i helse er minst i den kontinentale velferdsstats- modellen, bl.a. i Tyskland.”

Mange publikasjoner

– Prisen innebærer at forskningen min allerede er blitt lagt merke til, og det er jo selvsagt hyggelig, sier Eikemo.

Så er da også fem av de seks artiklene som doktoravhandlingen hans består av, blitt publisert i anerkjente internasjonale fagtidsskrifter, og en er publisert i en redigert bok på et internasjonalt forlag.

Avhandlingen er også publisert på et internasjonalt forlag.
 
– Gir selvtillit

De aller viktigste fruktene av hedersbevisningen, forventer den unge prisvinneren å høste i framtida.

– Å utvikle originale ideer, metoder og kunnskap handler noen ganger om å våge. Da er faglig selvtillit viktig, og det er det klart en slik pris bidrar til å gi, sier Eikemo.

Gjesteopphold utenlands

Den glade vinner gjør i tillegg regning med at anerkjennelsen som følger i tildelingens kjølvann også vil gjøre det lettere å få gjesteopphold ved andre forskningsinstitusjoner.

– Forplikter også

– Men en pris forplikter også. Jeg håper at jeg en gang i framtida kan bli omtalt som en forsker som har bidratt til å utvikle sitt fagfelt. For det å bli skikkelig etablert innenfor et fagområde krever tiår med jobbing, sier Terje Andreas Eikemo.  


Av Svein Tønseth

Les hele innstillingen som lå til grunn for at Terje Andreas Eikemo
fikk Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs
pris til yngre forskere innen humaniora for 2009.