Til hovedinnhold
Norsk English

Oddvar Eide ansatt som adm. direktør i MARINTEK

Oddvar Inge Eide er ansatt som administrerende direktør i MARINTEK.
Oddvar Eide
Oddvar Eide (58) har en lang karriere som forsker og leder i SINTEF og MARINTEK bak seg. Han begynte som forsker ved Norges Skipsforskningsinstitutt (nå MARINTEK) i 1980, og har siden 1985 vært leder i avdeling for konstruksjonsteknikk i SINTEF/MARINTEK.

Oddvar Eide er sivilingeniør innen Skipsteknikk fra NTH i 1978. I 1983 tok han doktorgrad i marin teknikk.

Eide har vært konstituert i stillingen som administrerende direktør i MARINTEK siden januar 2009.

MARINTEK og Marinteknisk Senter i Trondheim er et ledende internasjonalt forskningsmiljø innen det maritime og marintekniske feltet. MARINTEK er en del av SINTEF, og Eide går inn i SINTEFs konsernledelse.

- Oddvar Eide har gjennom mange år vist at han evner å skape gode faglige og økonomiske resultater. Han har bygd og videreutviklet et internasjonalt sterkt fagmiljø, som har hatt en sentral rolle i mange av de mest kompliserte olje- og gassprosjektene på norsk sokkel. Jeg er sikker på at Oddvar Eide vil utvikle MARINTEK videre som en helt sentral del av den norske maritime kunnskapsklyngen, sier Unni Steinsmo, som er konsernsjef i SINTEF og styreleder i MARINTEK.

- Jeg ser på dette som en svært spennende utfordring. Jeg kjenner MARINTEK og SINTEF godt, og ser fram til å arbeide videre med svært dyktige medarbeidere. Vår største oppgave er å sørge for at vi fortsatt ligger i internasjonal front. Vår høyeste prioritet i tiden fremover er å utvikle fremtidens laboratorier i et nytt maritimt kunnskapssenter, i tråd med Stortingets strategi for maritim næring, sier Oddvar Eide.

MARINTEK er et internasjonalt anerkjent maritimt forskningsinstitutt og teknologipartner for mange av verdens mest krevende kunder innenfor olje-, gass og shipping. MARINTEK samarbeider tett med NTNU, og har avanserte laboratorier i Trondheim. MARINTEK har ca. 200 ansatte, og hadde i 2008 en omsetning på 292 millioner kroner. MARINTEK er en del av SINTEF, som er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern.


Kontaktpersoner:

Unni Steinsmo, konsernsjef i SINTEF og styreleder i MARINTEK. Tel. 93 05 93 80
Oddvar Eide, adm.direktør MARINTEK. Tel 93 05 86 70