Til hovedinnhold
Norsk English

NTNU og SINTEF med på landslag i miljøvennlig energi

NTNU og SINTEF er med på seks av de åtte nasjonale sentrene for miljøvennlig energi som ble utvalgt i dag – Vi er stolte over at vi på denne måten bidrar til å gjøre energirevolusjonen mulig, sier rektor Torbjørn Digernes og konsernsjef Unni Steinsmo.

Toppledelsen ved NTNU og SINTEF gir ros både til regjeringen, Forskningsrådet og industrien for satsingen som nå skal materialisere seg i åtte nasjonale ”Forskningssenter for miljøvennlig energi”(FME). 

SINTEF og NTNU er til sammen vertsinstitusjoner for fire av de åtte sentrene.

Regjeringen har gjennom klimaforliket lagt til grunn at det skal brukes oppimot to milliarder kroner på sentersatsingen, som skal vare i åtte år.

Fornøyd med landslagsmodellen
De to lederne er fornøyd med at den nasjonale forskningssatsingen på fornybar energi skjer innenfor sentra der forskningsmiljøer og industri skal samarbeide. Alle sentrene består av flere forskningsinstitusjoner og industrivirksomheter. Sentrene kan videreutvikles med flere partnere over tid.

De er opptatt av at Norge bør ”bygge landslag” innenfor teknologiområder der Norge står sterkt. Sentermodellen som nå blir brukt legger opp til dette, konstaterer de to.

Viktige bidrag globalt
– Teknologiutvikling på dette området er et av Norges viktigste bidrag til verden på klimaområdet, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo og NTNU-rektor Torbjørn Digernes.

 – De nye sentrene vil bli svært viktige i Norges internasjonale arbeid for klimaet. Trondheimsmiljøet har allerede et utstrakt internasjonalt samarbeid med ledende miljøer i Europa, USA og Kina/Japan om klimateknologi. Nå skal vi bygge videre på dette og utvikle både teknologien og bevisstheten som må ligge til grunn for en energirevolusjon.

Store utslippskutt
– Sammen med våre partnere vil vi bidra aktivt til at Norge og det globale miljøet skal få mest mulig igjen for dette løftet. Som internasjonal kunnskaps- og teknologileverandør kan Norge bidra til globale utslippskutt som er mange ganger større enn dem vi kan ta på egen jord, sier Steinsmo og Digernes.

Dette skal skje gjennom tre hovedstrategier:

• Kraftig økning i produksjon av elektrisk kraft fra fornybare energikilder som vind, sol og biomasse
• Håndtering av CO2-utslipp ved bruk av fossile energikilder som kull, olje og gass
• Mer effektiv sluttbruk av energi (energieffektivisering)

Ny industri og nye inntekter
Sentrene ble valgt ut av Norges forskningsråd ut fra kriterier om internasjonalt ledende kompetanse og muligheter for verdiskaping og innovasjon.

I tillegg til ventede gjennombrudd innen forskning på fornybar energi, vil forskningssentrene skape et løft innen denne delen av akademia, med en viktig tilvekst av PhD-, PostDoc- og forskerstillinger.

– Den nasjonale miljødugnaden myndighetene legger opp til, står og faller med at vi hele tida klarer å bringe fram nye fagfolk med de kunnskapene som trengs, understreker Torbjørn Digernes og Unni Steinsmo.

Gode søknader på alle områder
I alt tolv sentersøknader var med i Forskningsrådets ”finalerunde”.

Digernes og Steinsmo understreker at alle søknadene har meget høy kvalitet, og at det er lagt ned et omfattende arbeid i forbindelse med søknadene. Dette innebærer at det er etablert samarbeid mellom forskningsmiljøer og industri på en rekke områder innen miljøvennlig energi. NTNU og SINTEF er opptatt av at satsingen kan fortsette i en eller annen form, også for de sentersøknadene som ikke vant frem i finalerunden. ¬

– Disse søknadene er av så høy kvalitet at det vil være viktig å satse på dem gjennom bruk av andre virkemidler. Vi er gjerne med på en dialog med Forskningsrådet og industrien om hvordan dette kan videreføres, sier Steinsmo og Digernes.

- Ikke minst blir det viktig å sikre det overordnede samfunnsperspektivet. Det blir helt avgjørende for at vi skal få til de endringene et nytt bærekraftig energiregime innebærer, sier de to.
¬

Kontaktpersoner:

NTNU:
Professor Arne M. Bredesen                      Torbjørn Digernes
Leder for NTNUs energiaktivitet                Rektor ved NTNU
Tel: 73 59 37 44, mobil: 930 59 197         Mobil: 918 97 125
Epost:               Epost:


SINTEF:
Nils Anders Røkke                                         Reidar Bye
Klimadirektør                                                  Visekonsernsjef
Tel: 73 59 25 14, mobil: 951 56 181         Mobil: 970 74 306
Epost:                    Epost:


Dette er sentrene NTNU og SINTEF er med på:

• Research Centre for Offshore Wind Technology.
Prosjektansvarlig: SINTEF Energiforskning
Senterleder: John Olav G Tande

• BIGCCS Centre – International CCS Research Centre
Prosjektansvarlig: SINTEF Energiforskning
Senterleder: Nils A. Røkke

• CEDREN – Centre for Environmental Design of Renewable Energy
Prosjektansvarlig: SINTEF Energiforskning
Senterleder: Atle Harby

• CenBio – Bioenergy Innovation Centre
Prosjektansvarlig: Universitetet for miljø- og biovitenskap – UMB
Senterleder: Lars Sørum

• The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology
Prosjektansvarlig: IFE
Senterleder: Erik Stensrud Marstein

• ZEB – The Research Centre on Zero Emission Buildings
Prosjektansvarlig: NTNU
Senterleder: Anne Grete Hestnes, NTNU