Til hovedinnhold
Norsk English

Norske teknologer skal gjøre flytrafikk grønnere

SINTEF og Oslo/Horten-baserte Northrop Grumman Park Air Systems får sammen 233 millioner forskningskroner til prosjekter som skal munne ut i mer miljøvennlige og raskere flytraseer over Europa.

Forretningsutviklerne Trond Bakken (til venstre) og Hans Erik Swendgaard ved SINTEF IKT koordinerer SINTEFs arbeid med Air Traffic Management. Foto: Svein Tønseth 

Northrop Grumman Park Air Systems blir tildelt 123 millioner kroner, og SINTEF mottar 110 millioner kroner – over de neste åtte årene.

Felles selskap
Sammen med SAAB fra Sverige og det irske selskapet Airtel ATN, inngår de to norske virksomhetene i det nyetablerte selskapet NATMIG AS.

Alliansepartnerne i selskapet er med i et kappløp om å forske fram ny teknologi for avvikling av flytrafikk – et område som internasjonalt går under betegnelsen ATM (Air Traffic Management).

Ledd i EUs forskningsprogram
NATMIG AS – der de fire samarbeidspartnerne eier en fjerdedel hver – har i alt fått kontrakter for 324 millioner kroner (36 millioner Euro) over den kommende åtteårsperioden.

Av dette går drøye 38 prosent til Park Air Systems som er leverandør av landingssystemer, systemer for styring av flybevegelser på bakke og i luft, samt andre kommunikasjonssystemer for flysektoren. Vel 34 prosent går til SINTEF – Skandinavias største forskningsorganisasjon.

Oppdragsgiver er det offentlig- og privatfinansierte programmet SESAR Joint Undertaking, som forvalter EU-kommisjonens forskningsmidler på ATM-området.

Nye flytraseer
Hensikten med SESAR er i korte trekk å gi flygelederne intelligente informasjonssystemer som skal få flyene raskere fram, enda sikrere og på mer miljøvennlig vis enn i dag. Og ambisjonene er høye:

Målet er å tildele flyene nye traseer som muliggjør en tredobling av kapasiteten og samtidig forbedrer sikkerheten med en faktor på 10, samt reduserer miljøvirkningen per flyvning med 10 prosent. I tillegg er det et mål å kutte kostnadene for Air Traffic Management med 50 prosent.

20 minutter raskere til Brussel
NATMIG AS bruker ruta Stockholm – Brussel som eksempel på hva det er realistisk å forvente av SESAR-programmet: På denne strekningen kan framtidas systemer for flyavvikling redusere reisetida med mellom 12 og 20 minutter, spare mellom 435 og 725 kilo drivstoff og dermed redusere CO2- utslippet med mellom 1370 og 2283 kilo.

SINTEF-initiativ
Etableringen av NATMIG AS (the North European ATM Industry Group) er resultatet av et initiativ fra konserndirektør Aage J. Thunem i SINTEF IKT (bildet) 

NATMIG er et av 16 medlemmer i SESAR JU – et felleseuropeisk forskningsprogram der industrien deltar aktivt i å utforme forsknings og utviklingsaktivitetene.

Nordisk miljøbevissthet
– NATMIG bringer den nordiske miljøbevisstheten med seg inn i SESAR. I tillegg skal vi sikre at regionale krav og utfordringer som gjør seg gjeldende i det nordiske området blir ivaretatt, sier SINTEFs Aage J. Thunem, som er styreleder i NATMIG AS.

Av Svein Tønseth