Til hovedinnhold
Norsk English

Norge kan spare strømforbruket Oslo har gjennom ett år

Nordmenn bruker tre ganger så mye strøm som danskene. En ny rapport fra SINTEF anslår at vi kan spare 12 terawatt-timer (TWh) i 2020. Det tilsvarer strømforbruket i Oslo i løpet av ett år, mener eksperter.

- Vi må bygge bedre hus i Norge når det gjelder energieffektivitet, og hver og en av oss må bli flinkere til å foreta de rette små valgene i hverdagen, sa Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen på Dagsrevyen i går, 28. oktober.

Han henviste til rapporten fra SINTEF som viser at strømsparing er fullt mulig.

Rapporten viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klima-tiltaket, og at energieffektivisering i bygg vil være et viktig bidrag til at Norge kan oppfylle sine internasjonale forpliktelser med hensyn til klima-gassutslipp de neste tiårene.

Analyser i rapporten viser at energieffektivisering i bygge-sektoren vil kunne bidra til følgende:

  • Vi kan spare 12 TWh innen 2020, der i underkant av 10 TWh er frigjort elektrisitet.
  • Sparepotensialet er estimert å tilsvare en forretningsmulighet på om lag 80 milliarder kroner i perioden 2010 til 2020.
  • Dette forretningspotensialet på ca. 80 milliarder er estimert å kunne generere om lag 10 000 nye arbeidsplasser den neste fireårsperioden, og opp mot 20 000 nye arbeidsplasser innen 2020. Det vil være viktig for en næring som er rammet av finanskrisen.
  • Basert på et nasjonalt scenario der frigjort energi i byggsektoren blir brukt til elektrifisering av transportsektoren og offshorevirksomhet og total utfasing av oljefyring, vil Norges klimagassutslipp kunne reduseres med 6 millioner tonn. Dette utgjør i underkant av 40 % av klimaforlikets målsetning om innenlandsk klimagassreduksjon innen 2020.

    Energieffektivisering i byggsektoren vil trolig også være avgjørende for å kunne gjennomføre de forpliktelsene Norge vil få i fornybardirektivet og bygningsenergidirektivet fra EU.

    Analysene anslår at staten vil kunne utløse potensialet på 12 TWh innen 2020 ved gå inn med 1,6 milliarder kroner per år fra 2010, og som økes gradvis til 2,6 milliarder fram mot 2020.

 

Her kan du lese rapporten