Til hovedinnhold
Norsk English

Norge kan bli "tarelandet"

Kystlinja til Norge, inklusive alle øyene, er dobbelt så lang som ekvatorlinja.

–  Og Norges økonomiske sone tilsvarer to ganger Sveriges landareal. Vi har med andre ord enorme områder som kan være velegnet for taredyrking. Derfor er det spesielt gledelig at nettopp StatoilHydro ønsker å se nærmere på mulighetene for å produsere bioetanol fra tare for å erstatte fossilt drivstoff, sier Jorunn Skjermo.

Går fri fra etikk-angrep
Flytende biodrivstoff blitt møtt med mange fyord. Dette fordi dagens produksjon av bioetanol og biodiesel i stor grad er basert på vegetabilske produkter som kunne blitt mat. Alternativt har de vegetabilske produktene blitt til på jord som kunne vært brukt til dyrking av matplanter.

Flere land, deriblant Norge, har advart mot denne utviklingen.

Med dette som bakteppe peker SINTEF Fiskeri og havbruk på de naturgitte forutsetningene Norge har for å dyrke nettopp tare som råvare for biodrivstoff.