Til hovedinnhold
Norsk English

Nordisk brenselcelle kan kutte CO2-utslipp fra godstransport

Den kan gi kraft til vogntog og gaffeltrucker, brenselcella som fire nordiske industriselskaper har utviklet sammen med SINTEF. Strømmen fra ”minikraftverket” kan eliminere tomgangskjøringen for vogntog ved sjåførenes hvilepauser og erstatte bruken av diesel i gaffeltrucker.

Denne trucken går på hydrogen, og det eneste den slipper ut er vann! Doningen er resultatet av et nordisk samarbeid. Her er prosjektgruppa respresentert ved Anders Ødegård, SINTEF (i førersetet), Henning H. Mortensen (til v.) fra selskapet H2 Logic, og Henrik Ekström fra Powercell/Volvo. Foto: Svein Tønseth

I USA alene gir tomgangskjøringen fra slike hvilepauser et årlig CO2-utslipp på 11 millioner tonn! Dette er mer enn utslippet fra all norsk veitrafikk til sammen!

Én gaffeltruck med brenselceller kan redusere CO2-utslippet tilsvarende åtte personbiler.

Sammen har Volvo Technology AB, StatoilHydro ASA, danske H2 Logic AS, Powercell Sweden AB og SINTEF utviklet et nytt hydrogendrevet brenselcellesystem som er en viktig byggesten for å fjerne store deler av denne typen CO2-utslipp.

Under en pressekonferanse ved SINTEF i Trondheim torsdag 25. juni, fikk de frammøtte se en gaffeltruck som drives ved hjelp av det nye systemet.

Spesialutviklet for vinterforhold
Hydrogen kan lages ved å bruke elektrisitet til å spalte vann til hydrogen og oksygen, eller ved å spalte fossilt brensel til hydrogen og CO2.

Hydrogendrevne brenselceller er ingen ny oppfinnelse. Men brenselcella i trucken er en spesialversjon som det ikke finnes så mange av i verden. Brenselcella kan drives med hydrogen som er fremstilt fra diesel ombord i kjøretøyet.

Brenselceller er små kraftverk, og når de drives med hydrogen blir vann det eneste avfallsproduktet. Det nye nordiske systemet er spesialutviklet for å tåle drift ved minusgrader. Gaffeltrucker med det nye systemet kan dermed også brukes utendørs på kalde vinterdager og i fryselagre.

Minikraftverk i trailere og gaffeltrucker
Denne brenselcella er ideell for bruk som minikraftverk både i trailere og gaffeltrucker, og dette åpner for betydelige miljøgevinster.
I vogntog kan brenselcellesystemet eliminere tomgangskjøringen om natta og i pålagte hvilepauser. I gaffeltrucker erstattes bruken av diesel fullstendig.

Av de 2,3 millioner vogntogene som går i USA, er 600 000 utstyrt med en såkalt ”sleeper” – sovealkover. Dette er biler der dieselmotoren går på tomgang for å levere varme og strøm til klimaanlegg, belysning, kjøleskap og TV-apparat. Det er beregnet at en slik trailer går 1800 timer (nesten elleve uker) på tomgang hvert år. Totalt gir tomgangskjøringen et utslipp på elleve millioner tonn CO2 bare i USA.

Store gaffeltrucker som kjører på diesel brukes ofte så intensivt i bedrifter at CO2-utslippet fra én truck tilsvarer åtte personbiler.

Nordisk prosjekt
Selskapet Powercell har startet utviklingen av et ”minikraftverk” for vognotog der den nordiske brenselcellen er en viktig del. For denne anvendelsen må diesel først spaltes til hydrogen. En meget stor andel av CO2-utslippene som i dag stammer fra vogntogenes tomgangskjøring, kan reduseres med dette systemet.

Det var med dette som bakgrunn at AB Volvo sammen med nordiske samarbeidspartnere startet utviklingen av det nye brenselcellesystemet. Nordisk energiforskning mente dette var et meget interessant konsept og gikk inn med 4,4 mill kroner i støtte til prosjektet.

I varehus og i havner vil brenselcellen muliggjøre elektrisk fremdrift av store gaffeltrucker og dermed erstatte anvendelse av diesel, noe som bedrer arbeidsmiljøet – i tillegg til miljøgevinstene som kan høstes i form av reduserte CO2-utslipp.

Også andre bruksområder
Slike brenselcellesystemer vil også få andre bruksområder. Den nordiske brenselcella vil i første omgang bli klargjort for lystbåter.


Av Svein Tønseth