Til hovedinnhold
Norsk English

Nasjonalt seminar om fuktskader 2009

Nasjonalt seminar om fuktskader arrangeres i år onsdag 6. mai : Dagens håndtering av vannskader - tilstrekkelig og god, eller tilfeldig og uforsvarlig?

Årets arrangement fokuserer spesielt på to hovedtemaer:

Håndtering av mindre vannskader

Mindre vannskader er ofte forsikringsskader. Fordi det oppstår veldig mange slike skader, ønsker forsikringsselskapene å håndtere disse på en så effektiv måte som mulig. Men er det betryggende at slike skader overlates til huseier eller skadesaneringsfirma? Vi belyser saken fra flere sider.

Håndtering av fukt- og vannskader i offentlige bygg

Flere nyere rapporter peker på at gapet mellom ønsket og reell tilstand i offentlige bygg er enormt. Fukt- og vannskader utgjør en vanlig og viktig del av dette. Men hvordan kan slike skader best håndteres? Hvilke undersøkelser er hensiktsmessige, hvordan vurderes resultatene, og hvordan kommuniseres risiko?

Og ikke minst – hvordan bør eiere og forvaltere av offentlige bygninger prioritere mellom strakstiltak, preventivt vedlikehold og fornyelse gjennom renovering og nybygging? Spørsmålene er desto mer aktuelle etter regjeringens krisepakke.

Vi håper at seminardeltagerne har bedre kompetanse til å svare på disse spørsmålene etter årets seminar.

 
Temaer i seminaret

Håndtering av mindre vannskader – sett fra ståstedet til takstmannen, skadebegrenseren og forsikringsselskapet

Rutiner og metoder for måling av fuktighet

Offentlige bygninger – håndtering av skader og prioriteringer av tiltak

Inneklima og risikokommunikasjon

Siste nytt fra internasjonal forskning på inneklima

Historier fra virkeligheten – eksempler på skadesaker
 
 
Faglige henvendelser til:
Kolbjørn M. Jenssen, Mycoteam as
tlf.: 22 96 56 77

 
 Kontaktperson påmelding:
Bibbi G. Birch, Mycoteam as
tlf.: 22 96 56 38
 
 
Kontaktperson påmelding
Bibbi G. Birch; Mycoteam as
 post.mycoteam.no