Til hovedinnhold
Norsk English

Med blikket mot morgendagens flerfaseledninger

For framtida ser oljeindustrien for seg flerfaseledninger som vil gå fra felt på store havdyp, delvis opp bratte skråninger og over ekstreme avstander inn til land.

NRK foreviger den nye hallen for mellomskalaforsøk ved SINTEFs flerfaselaboratorium. Foto: Svein Tønseth

Forsøk i de nye laboratoriene ved SINTEF vil gi viten som er nødvendig for å bygge og drive flerfaseledninger under slike betingelser.

Med laboratorieutvidelsen i Trondheim er storskalaanlegget ved verdens største flerfaselaboratorium blitt komplettert med en hall for mellomskalaforsøk og en eksplosjonssikker betongbunker.

Mer energieffektive
De nye laboratoriene gir forskerne nye muligheter til å finne løsninger som reduserer strømningsmotstanden i rørene og dermed gjør rørsystemene mer energieffektive.

– Mange problemer kan oppstå når brønnstrøm skal transporteres langt i rør på store dyp. Et viktig mål for forskningen vi skal gjøre i de nye anleggene er å finne ut hvordan man kan unngå voksdannelse inne i rørene og isliknende krystaller som i verste fall kan stoppe til rørledninger, sier forskningssjef Jon Harald Kaspersen ved SINTEF Petroleumsforsking.

Letter transport av tung olje
Mange oljeselskaper rundt om i verden står foran utbygginger der de må frakte seigtflytende olje i flerfaseledninger – en problemstilling som er aktuell blant annet i Barentshavet.

Dette er ”svart gull” med en kjemisk sammensetning som er trøblete, fordi den lett får oljen til å endre karakter når trykk og temperatur forandrer seg.

Strømning og overflatekjemi
–Skal vi få til en strømlinjeformet transport av seigtflytende  oljer, må vi studere vekselvirkningen mellom strømningsforhold og oljedråpenes overflatekjemi, og dette får vi anledning til i de nye anleggene på Tiller, sier Kaspersen.

Behandling av brønnstrøm på bunnen
De nye laboratoriene vil også bli brukt til å utvikle teknologi for behandling av brønnstrøm på havbunnen: Løsninger som vil spare mye energi ved at vann som skal reinjiseres i reservoaret ikke må løftes opp til plattformdekket, men i stedet kan skilles ut på dypet.

Av Svein Tønseth