Til hovedinnhold
Norsk English

Langvarig arbeid bak suksessen

Etter et besøk i Botswana, laget SINTEF alt for ti år siden dataverktøy som skulle gjøre det lettere for bedriftene i landet å øke produktiviteten og forbedre kvaliteten på produktene sine.

Mursteinsprodusenten Lobatse Clay Works i Botswana gjorde det godt økonomisk i fjor og erklærer at bistanden fra SINTEF og NTNU var blant årsakene til det. Utenfor bedriften står SINTEF-forsker Eirik Borgen (nummer to fra venstre) og NTNU-professor Carla Dahl-Jørgensen (nummer to fra høyre) sammen med ansatte fra fabrikken og fra Botswana National Productivity Centre. 

Dataprogrammet viser hvordan økonomistyring, produksjonsstyring og ulike organisatoriske og personalpolitiske virkemidler slår ut hvis slike tiltak iverksettes sammen.

SINTEF utviklet verktøyet i samarbeid med det lokale forsknings- og konsulentselskapet Botswana National Productivity Centre (BNPC), ut fra ønsker som var framkommet i samtaler med lokale bedrifter.

Trening av trenerne

Hynne forklarer at selve dataverktøyet i ettertid viste seg å være mer egnet for de lokale næringslivskonsulentene enn for bedrifter.

I to perioder har SINTEF og NTNU trent opp folk fra BNPC i bruken av programmet.

– Dataprogrammet har vært til stor nytte i opplæringen av de lokale konsulentene. Kall det gjerne en trening av trenerne, sier Hynne.

Gode tilbakemeldinger

Ifølge SINTEF-forskeren melder bedriftsledere i Botswana tilbake at de har stor nytte av tilnærmingen dataverktøyet representerer:

At de trenger nettopp anvendbar kunnskap innen produksjonsstyring, økonomistyring og organisasjonsutvikling.

Penger til medisiner

I 2007 fikk samarbeidspartnerne nye midler fra Norad til å drive direkte opplæring ute i bedriftene, basert på metodikken bak dataprogrammet. 

Bakteppet var de lokale myndighetenes ønske om å styrke landets inntjening for å klare de skyhøye utgiftene til AIDS- og HIV-medisiner, forklarer Hynne.

Fasjonabelt hotell…

SINTEF og NTNU konsentrerte sin opplæring om tre av landets mest kjente og vellykkede bedrifter. Tilnærmingen fikk navnet Phetogo (forandring) Methodology.

I trekløveret av bedrifter inngikk blant annet det fasjonable turisthotellet Mowana Safari Lodge ikke langt fra Victoriafallene, der Bill Clinton er ett av mange berømte navn i gjesteboka. 

… og avansert mursteinsfabrikk

En annen av bedriftene som deltok i prosjektet, er Lobatse Clay Works, den mest avanserte mursteinsprodusenten i det sørlige Afrika.

Virkningen uteble ikke!

– Hyggelig nok fikk hotellet sitt beste økonomiske år noensinne i fjor, noe direktøren ga prosjektet vårt mye av æren for. Også mursteinsfabrikken gjorde det sterkt økonomisk i fjor, og direktøren sier vårt prosjekt hadde en betydelig innvirkning på resultatet, sier Hynne.

Busser og lastebiler

I den tredje bedriften, et stort lastebil- og busselskap, ble det ifølge SINTEF-forskeren vanskelig å sette alle anbefalingene fra prosjektet ut i livet på grunn av en stor omstillingsprosess.

– Bedriften måtte først få avklart noen store gjennomgripende endringer. Likevel påpekte selskapet at det hadde stor nytte av prosjektet.

Døråpnere i neste prosjekt

SINTEF og NTNU har forhåpninger om et nytt prosjekt i Botswana.

– Der er tanken at både BNPC og de tre pilotbedriftene skal brukes som døråpnere overfor resten av næringslivet, sier SINTEF-forsker Håkon Hynne.

Nå står også Ghana for tur – les mer om dette her


Av Svein Tønseth