Til hovedinnhold
Norsk English

Kommuner savner likeverd med helseforetakene

I en fersk SINTEF-rapport svarer halvparten av kommunene at de ikke blir involvert ved planlegging av viktige strukturelle endringer i helsevesenet som berører dem.

– Rapporten viser at annenhver kommune ikke føler seg betraktet som likeverdige med helseforetakene i samhandlingsarbeidet. Dette er et misforhold som forhåpentligvis vil bli bedre med den planlagte samhandlingsreformen, sier forsker Birgitte Kalseth ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Småkommuner ikke representert

Den høye andelen med svar som påpeker manglende følelse av likeverd, kan ha mange årsaker, ifølge Kalseth.

– Helseforetakene er store og mektige i forhold til en kommunesektor som i stor grad består av mange små kommuner. De minste kommunene er ikke alltid representert i samarbeidsforaene mellom helseforetakene og kommunene som er nedsatt for å diskutere administrativt samarbeid på overordnet nivå ute i regionene, sier hun. 

Fersk rapport

Kalseth er ansvarlig for rapporten” Strategisk samarbeid - på papir og i praksis? En kartlegging av samarbeidsavtaler og samarbeidsfora mellom kommuner og helseforetak per oktober 2008.”

Reform kan fremme likeverd

SINTEF-forskeren har forhåpninger til at den varslede samhandlingsreformen vil bidra til å fremme ordninger som gir kommunene en større opplevelse av likeverd i beslutningsprosessene innenfor helsesektoren.

– Signalene fra helseministeren går i retning av utstrakt bruk av interkommunalt samarbeid i den framtidige utformingen av helsetjenestetilbudet til mange pasientgrupper.

– Dette vil bidra til tettere kontakt mellom kommunene som inngår i et slikt samarbeid, noe som også kan ha innflytelse på den enkelte kommunes muligheter for påvirkning i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, sier Birgitte Kalseth. 

Av Svein Tønseth

Se Helsedirektoratets omtale av rapporten