Til hovedinnhold
Norsk English

Kan man reise anonymt i Norge?

Hvordan behandler fly, tog og busselskaper personopplysningen om oss? Vet vi selv hvor vi etterlater oss spor når vi reiser?

Vi etterlater spor når vi reiser.
Foto: Morguefile

SINTEF har foretatt en kvalitativ studie med telefonintervjuer av ansvarlige ansatte innenfor virksomheter som fly, tog, buss, fylkestransport, båtselskap, drosjesentral og bomselskap.

Resultatet kan leses i rapporten ”Kan man reise anonymt i Norge”?

Bakgrunnen for prosjektet har vært at Statens Vegvesen ønsket å finne ut hvordan personopplysningsloven ble praktisert i transportsektoren, om opplysningene ble behandlet forskjellig i ulike organisasjoner og hvordan slike forskjeller kan utjevnes.


En rekke spor
Som trafikanter legger vi fra oss en rekke elektroniske spor når vi er ute og reiser. Det skjer når vi bruker kredittkort for billetter/bensin/parkering og når vi foretar billettbestillinger og plassreservasjoner på internett.

Vi etterlater spor når vi kjører gjennom bomstasjoner, og vi overvåkes på terminaler. I tillegg mottar vi faktura og kvitteringer på e-post for utførte reiser.

Om en IT-kyndig får muligheten til  å sette sammen all informasjon på alle ulike register, kan han lett kikke oss i kortene.


Trafikantene har ofte ulike oppfatninger om hva som er ”farlig” og ikke rundt personvern i det offentlige rom. Mange er obs på og reagerer på bildetaking når veitiltak som fotobokser blir igangsatt, men synes det ikke er så farlig med alle andre spor vi etterlater oss.


Ulik og uklar praktisering
SINTEF Forsker Liv Øvstedal som står bak rapporten, påpeker at når regelverk og organisasjoner endrer seg, kan plutselig informasjon som er samlet inn til et formål, bli spredt og brukt til flere formål.
Skatteetaten kan for eksempel ønske å sjekke om utgiftene til arbeidsreiser stemmer, gjennom å sjekke personens passeringer i bomstasjon.


- En annen sak er at vi som kunder ofte ikke har kontroll over, eller blir forespurt om lagring av opplysninger. Bestiller jeg for eksempel flytaxi over internett, får jeg automatisk opprettet ”Din side” med alle bestillinger, selv om dette ikke er noe jeg ønsker. 

Det samme skjer ved utstedelse av kort for elektronisk billettering i noen selskaper, sier Øvstedal som påpeker den manglende samkjøringen innenfor bransjene: Kollektivselskaper tolker personvern ulikt og bruker ulike løsninger.

Mens noen sletter kundens personopplysninger med en gang betalingstransaksjonen er utført, oppretter andre registre og ”Din side” på internett med personopplysninger som blir liggende til evig tid.

Rapporten  er første del av et prosjekt for Statens Vegvesens etatsprosjekt ”Personvern og trafikk” og skal etterfølges av ytterligere to rapporter.

Kontakt: Liv Øvstedal, tlf. 73598248, e-post: