Til hovedinnhold
Norsk English

Internasjonale energiselskap inn i SOLVit

De internasjonale energiselskapene E.ON, ScottishPower og Statkraft understreker viljen til å gjøre noe med miljøutfordringene ved å bli med i SOLVit – forsknings- og utviklingsprogrammet på karbonfangstteknologi som ledes av Aker Clean Carbon, sammen med SINTEF og NTNU.

– Vi er veldig glad for at noen av verdens største energiselskap blir med i SOLVit. Støtten fra disse selskapene gjør oss i stand til å utvikle enda bedre og billigere måter å fange CO2 på, sier Jan Roger Bjerkestrand, adm. direktør i Aker Clean Carbon.

SOLVit omhandler fangst av CO2 i røkgass fra kull og gasskraftverk, og prosessindustrien.

Programmet har som mål å utvikle bedre og mer kostnadseffektive prosesser og solventer for å behandle CO2-utslipp fra disse anleggene.

Programmet har sterk fokus på miljøaspektene forbundet med karbonfangst. Energiselskapenes deltakelse vil gi veldig nyttig informasjon fra dem som driver anleggene og som skal bruke teknologien.

–  Vi har et klart mål om å redusere kostnadene ved karbonfangst. SOLVit tar sikte på å halvere energibehovet i vår CO2-fangstteknologi, sier Bjerkestrand.

SOLVit ble lansert i 2008 av Aker Clean Carbon, Sintef og NTNU. Programmet går over åtte år og har en finansiell ramme på 317 millioner kroner.

De nye partnerne støtter SOLVit med inntil 15 millioner kroner hver.

Aker Clean Carbon er den største finansielle bidragsyteren til SOLVit, som også har støtte fra Gassnova, regjeringens selskap for CO2-håndtering, og Norges Forskningsråd.

Det er mulig for andre energiselskap å bli med i SOLVit på et senere tidspunkt.

I SOLVit-programmet inngår også byggingen av et nytt laboratorium i Trondheim, ved siden av SINTEFs flerfaselaboratorium. Dette vil bli et nytt og unikt testanlegg for pilotprosjekter, som blant annet inneholder en 30 meter høyt prosesstårn, som er den samme høyden som det som kreves i fullskala fangstanlegg.

Aker Clean Carbons mobile testenhet, som har vært i drift siden 2008, er også en del av SOLVit. Dette anlegget kan kobles til utslipp fra kull- og gasskraftverk over hele verden, og gi verdifull data om fangstprosessen og teknologien.

(Pressemelding fra Aker Clean Carbon)


Les mer om partnerne i SOLVit