Til hovedinnhold
Norsk English

Hordalendingene velger bil og ikke buss

Pendlerne fra Nordhordland og fire kommuner vest for Bergen velger i større grad bilen fremfor bussen. Nesten hele trafikkveksten fra nord og vest har skjedd med privatbilen.

Det viser en fersk reisevaneundersøkelse som SINTEF har utviklet for Statens vegvesen.

Nesten hele trafikkveksten mellom 2000 og 2008 har kommet i form av privatbiler. I følge undersøkelsen har det blitt nesten 8000 flere daglige reiser mellom Nordhordland og Bergen siden årtusenskiftet.

Bare litt over 700 av disse skjer med buss. Kollektivandelen er redusert fra 17 til 14 prosent.