Til hovedinnhold
Norsk English

Hjelp til lokal verdiskaping i oljelandet Ghana

SINTEF og NTNU har nå fått sjansen til å forberede et kopiprosjekt av det vellykkede Botswana-prosjektet i det unge oljelandet Ghana.

– Den positive omtalen som produktivitetsprosjektet i Botswana har fått i vertslandet, er en viktig årsak til at vi nå har fått et forprosjekt fra Norad i Ghana, sier SINTEF-forsker Håkon Hynne.

Ghana er en nasjon mange ser som det nye Botswana når det gjelder økonomisk vekst og utviklingsmuligheter.

Leverandørindustri

– Landet er i ferd med å etablere en offshorebasert oljevirksomhet og satser på å bygge opp en lokal leverandørindustri. Blir det et hovedprosjekt ut av forprosjektet vårt, håper vi å kunne bidra til å styrke eksisterende virksomheter og til å få etablert nye bedrifter, sier seniorforsker Håkon Hynne ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Satser som Norge

– Hovedpoenget er å få så mye som mulig av verdikjeden til oljeutvinningen lokalisert til Ghana og regionen. Ikke ulikt det som ble gjort i Norge, sier Hynne.
 
Botswana-temaet fortsetter

Også på prosjektteamet i Ghana har Hynne med seg SINTEF-kollega Eirik Borgen og sosialantropolog Sigrid Damman fra NTNU, som har vært mye i Ghana.

… med forsterkninger i ryggen

Fra Dragvoll-delen av NTNU deltar i tillegg professor i sosialantropologi Bjørn Erring, historieprofessor Per Hernæs, også det en forsker som har jobbet mye i Ghana, samt førsteamanuensis i historie John Kwadwo Osei-Tutu, som sjøl kommer fra Ghana.

Av Svein Tønseth