Til hovedinnhold
Norsk English

Hjelp til effektivisering i hardt prøvet Botswana

En økonom, en IT-ekspert og to sosialantropologer. Sammen med afrikanske kolleger har ei tverrfaglig gruppe fra SINTEF og NTNU hjulpet bedrifter i det sterkt HIV- og AIDS-rammede Botswana med å bli mer produktive

Et stort buss- og lastebilselskap er en av bedriftene i Botswana som har fått hjelp av SINTEF og NTNU til å forbedre sin produktivitet. Her er prosjektleder Håkon Hynne og en av de ansatte på bussterminalen i landets hovedstad Gaborone.

– Vi har utviklet metodikk som viser bedriftsledere hvordan økonomistyring, produksjonsstyring og organisasjonsutvikling virker sammen, sier prosjektleder Håkon Hynne ved SINTEF Teknologi og samfunn.
 
Seniorforskeren forklarer at næringslivsledere i Botswana etterspør praktisk rettet kunnskap nettopp om slike sammenhenger. 

I fjor fikk SINTEF og NTNU sjansen til å lære bort metodikken til tre av de mest kjente og ansette bedriftene i Botswana – deriblant et av Afrikas mest berømte hotell.

Det Norad-finansierte prosjektet ble en suksess, ifølge resultatene og responsen som fulgte.

Sterke økonomiske resultater

– To av selskapene fikk et svært godt økonomisk resultat i fjor, og bedriftslederne gir prosjektet vårt mye av æren for det, opplyser Hynne.

Han ser dette som en viktig bekreftelse på at den flerfaglige gruppa er på rett spor.

– For kan vi få til et økonomisk oppsving ved de mest oppegående bedriftene, er vi sikre på at resepten vil virke også i mindre veldrevne virksomheter.
 
Ros fra nord og syd

Prosjektlederen opplyser at SINTEF og NTNU etter dette har høstet ros for sin tilnærming til næringslivets utfordringer i Botswana, både i fagmiljøet her i Norge, og i fag- og næringslivskretser der nede. 

Også de ansatte fornøyd

– De ansatte i de tre bedriftene var også svært fornøyd med arbeidet vårt, fordi arbeidsmiljø og medvirking fra de ansatte er sentrale deler i metodikken vi bruker, forklarer Hynne.

Lokalt har metodikken fått navnet Phetogo (forandring) methodology.

Velordnet samfunn

Håkon Hynne forteller at Botswana er et av de rikeste landene i Afrika, ikke minst grunnet sine diamantforekomster – med et brutto nasjonalprodukt per innbygger på linje med Polens og Thailands. 

Hotellbedriften som har vært med i Botswana-prosjektet til SINTEF og NTNU, ligger ikke så langt fra Victoriafallene. Her nyter NTNUs Carla Dahl-Jørgensen utsikten til den verdensberømte fossen.

 Landet er ifølge SINTEF-forskeren også et av de mest velordnede på hele det afrikanske kontinentet.

Men AIDS- og HIV-epidemien kaster lange skygger over Botswana.

Kostbare sykdommer

SINTEF-forskeren forklarer at landet har store utgifter fordi det er så hardt rammet av AIDS- og HIV-sykdom. Her får nemlig alle disse pasientene dekket utgifter til medisin av det offentlige.

– Nettopp derfor er myndighetene i Botswana i dag svært opptatt av å øke næringslivets inntjening. Derfor har også resultatene våre fått stor oppmerksomhet der nede, sier Hynne.

Etterspurt over grensene i Afrika

Nå står Ghana for tur for Trondheims-forskerne.

– SINTEF har fått et forprosjekt på 1,2 millioner kroner for Norad i Ghana. Målet er å hjelpe bedrifter der på samme måten som i Botswana, opplyser prosjektleder Hynne.

Les mer - Skal hjelpe den unge oljenasjonen Ghana til ringvirkninger av norsk type.

Harde og myke fag sammen

Både i Botswana og Ghana har SINTEF og NTNU gått inn med tverrfaglige team, som er satt sammen på tvers av skillene mellom økonomi, teknologi og samfunnsfag.

Sjøl er Håkon Hynne økonom.

I Botswana-prosjektet har han hatt med seg sosialantropolog Sigrid Damman fra NTNU og sin SINTEF-kollega Eirik Borgen som er spesialist på produksjonsstyring og dataprogrammering.

Sigrid Damman tok over etter sosialantropologkollega Carla Dahl-Jørgensen som var med på prosjektet i 2007.

– Viktig kompetanse

Med på laget i Ghana er, i tillegg til sosialantropologer, også historikere fra NTNU som er eksperter på ghanesiske forhold.

– Det er veldig viktig for oss å ha samfunnsforskere og humanister med. Vi opplever også at bedriftene der nede tar oss økonomer og ingeniører mer alvorlig, når de ser at vi har denne typen kompetanse i ryggen, sier SINTEF-forsker Håkon Hynne.

Les mer – Forskerne fra Trondheim har trent de lokale ”produktivitetstrenerne” i Botswana – og hjulpet både et eksotisk hotell nær Victoriafallene og den mest avanserte mursteinsprodusenten i det sørlige Afrika.

Av Svein Tønseth