Til hovedinnhold
Norsk English

Hanne Rønneberg ny konserndirektør i SINTEF Byggforsk

Hanne Rønneberg er ansatt som ny konserndirektør i SINTEF Byggforsk. Rønneberg har en variert erfaring fra ulike deler av byggenæringen, og er i dag direktør for miljøriktig bygging i Skanska-konsernet.

Hanne Rønneberg (bildet) har siden 1998 hatt en rekke lederstillinger i Skanska, som er et av verdens største globale entreprenørkonsern.

Hun har vært konserndirektør og medlem i konsernledelsen i Skanska Norge fra 2000-2008, blant annet med ansvar for HR og organisasjonsutvikling og de siste årene med operativt ansvar innen bygg og anlegg. Fra 2008 har hun med base i Stockholm ledet Skanskas globale grønne satsing.

Før hun begynte i Skanska har Rønneberg variert bakgrunn fra norsk byggenæring. Hun har også arbeidet ved NTH (nå NTNU) i 1989-90.

Hanne Rønneberg har hatt en rekke styreverv, blant annet som styreleder i Entreprenørforeningen og i Norsk Betongforening, medlem og leder i fagstyrer i Norges forskningsråd, styremedlem i Rådgivende ingeniørers forening, i Byggenæringens Landsforening og i andre deler av NHO-systemet.

I dag er Hanne Rønneberg nestleder i NHOs etikkutvalg, medlem i NHOs klimapanel og medlem i det regjeringsoppnevnte Strategisk råd for miljøteknologi.

Hanne Rønneberg er utdannet sivilingeniør innen organisk kjemi fra NTH i 1983.

- Vi er svært fornøyd med å få Hanne Rønneberg som leder for SINTEF Byggforsk. Hun er en dyktig industrileder, som gjennom sin yrkeskarriere har vist evne til å oppnå gode resultater på flere områder, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

Steinsmo framhever betydningen av internasjonal ledererfaring fra byggenæringen og kunnskap om forskning. - Hanne Rønneberg vil løfte SINTEF Byggforsk videre, og vil spille en viktig rolle i SINTEFs konsernledelse, sier Unni Steinsmo.

Hanne Rønneberg sier hun gleder seg til å lede SINTEF Byggforsk. – Vi kan hente gode synergier ved å knytte forskning og byggenæringen enda nærmere sammen og å øke kjennskapen om hverandres prioriteringer. Jeg gleder meg til å arbeide sammen med dyktige mennesker i SINTEF Byggforsk og er nysgjerrig på resten av SINTEF, sier Hanne Rønneberg.

Hanne Rønneberg tiltrer sin nye stilling 1.september 2009.