Til hovedinnhold
Norsk English

Funn av radioaktiv kilde rapportert til Statens Strålevern

SINTEF Petroleumsforskning har oppdaget en radioaktiv kilde på et lager ved laboratorieanleggene på Tiller utenfor Trondheim. Funnet er rapportert til Staten Strålevern, og sikkerhetstiltak er iverksatt.

Kilden ble oppdaget ved en tilfeldig kontroll 5. juni. Det dreier seg om en liten gjenstand kapslet i en blysylinder. Gjenstanden var ikke merket som radioaktiv. 

Radioaktiviteten kommer sannsynligvis fra en Cesium-kilde (Cs 137).

Kilden ble oppdaget på et kaldlager ved SINTEF Petroleumsforsknings flerfaselaboratorier på Tiller utenfor Trondheim, og funnet ble umiddelbart rapportert til Statens Strålevern. Sylinderen har hele tiden ligget inne på et avsperret industriområde, og det er ingen fare for at naboer eller utenforstående har vært utsatt for stråling.

SINTEF Petroleumsforskning avventer tilbakemelding fra Statens Strålevern, og har i mellomtiden iverksatt sikkerhetstiltak. Kilden er sikret, og området rundt med forhøyet stråling er avsperret. Eksterne eksperter undersøker nå kilden nærmere. Foreløpige målinger med Geiger-teller viser at strålenivået ikke utgjorde noen fare få meter unna kilden.

Ansatte ved flerfaseanlegget på Tiller er informert om saken, og personer som kan ha håndtert sylinderen vil få helseundersøkelse og oppfølging av bedriftslegen.

SINTEFs kartlegging har vist at sylinderen ble brakt til Tiller i mai 2000, sammen med en del vitenskapelig utstyr som ble overtatt fra et firma som gikk konkurs. Siden den ikke var merket var det ingen mistanke om at den kunne være radioaktiv.

Fra sylinderen kom til Tiller har den vært lagret på steder med lite trafikk, og den generelle eksponeringen antas å ha vært liten. Det kan imidlertid være fare for at enkeltpersoner som har håndtert sylinderen kan ha fått stråledoser over dosegrensen for yrkeseksponerte. Dette vil bli undersøkt nærmere.

Det er ikke uvanlig at radioaktivt materiale brukes i laboratorier, og det er også i bruk på Tiller. Den aktuelle kilden var imidlertid uregistrert og ikke merket.

SINTEF ser alvorlig på at denne hendelsen, og vil foreta en gjennomgang av rutiner og lokaler for å forsikre seg om at det ikke finnes andre uregistrerte radioaktive kilder i virksomheten.

Trondheim, 17. juni 2009

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Forskningssjef Jon Harald Kaspersen, tel. 93 03 65 90
Kommunikasjonsdirektør Petter Haugan, tel. 90 13 32 85