Til hovedinnhold
Norsk English

Førerløse framtidsbiler prøvekjøres i Trondheim

Tirsdag 25. august ble førerløse bykjøretøyer prøvekjørt for første gang i Norge. Demonstrasjonen finner sted i Trondheim – som ledd i EUs forskning på framtidige avanserte transportløsninger for urbane strøk.

Tore O. Sandvik, fylkes-
ordfører i Sør-Trøndelag, 
tar plass i en uvanlig bil.    

Her sitter han i den første
førerløse bybil som noen
gang er prøvekjørt i Norge.

På Elgeseter i Trondheim fikk presse og publikum prøve ut et system som kan bli framtidas tilbringertjeneste fra parkeringsplasser og bussholdeplasser til sykehus, shoppingsentre og messehaller:

En førerløs bil kommer til deg, du setter deg inn, gir en datamaskin beskjed om hvor du skal – og vips: så bringes du dit.

Prøvekjøringen skjer i regi av EUs forskningsprogram CityMobil, der SINTEF er norsk deltaker.

Målet er effektive lavutslippssystemer
Programmet har sin bakgrunn i at økt biltrafikk har påført byene problemer i form av forurensning, bilkøer og mange trafikkulykker.

Tradisjonelle former for trafikkregulering er ikke lenger nok. Samtidig er det upopulært blant publikum å innføre drastiske løsninger som bilforbud i sentrale områder og økte skatter og avgifter.

Med alt dette som bakteppe skal EUs forskningsprogram CityMobil gi effektive og trygge lavutslippssystemer – ordninger som skal gjøre byboerne mobile på en velkontrollert måte. Såkalte cyber-biler er en av disse løsningene, og det er et system basert på slike kjøretøyer som nå skal demonstreres i Trondheim.

Direkte ut på lufta: Via NRK-programmet "Norgesglasset" forklarer prosjektleder Torbeir Vaa fra SINTEF Teknologi og samfunn norske radiolyttere hva EU-prosjektet CItyMobil går ut på.

Lukkede områder

Cyber-biler er førerløse, automatiserte kjøretøy, som det i første omgang er tanken på bruke på lukkede områder. Med støtte fra EU-programmet får det nye messeområdet i Roma en flåte av slike biler som skal frakte besøkende fra parkeringsplassen til utstillingshallene.

Trondheim prøveby
Etter initiativ fra Trondheim kommune har Trondheim fått status som prøveby i EU-programmet. Trondheim blir den fjerde av fem byer i Europa som får en visning av programmets ambulerende cyber-biler.

Prøvekjøringen vil vise myndigheter, allmennheten, bedrifter og media i prøvebyene hvordan automatisert transport kan se ut i praksis

Sensorer hindrer påkjørsler
Under prøvekjøringen følger cyber-bilene en spesiallaget løype som de er forhåndsprogrammert til å følge. De holder en svært lav hastighet (6 km/t), er utstyrt med sensorer som hindrer at de støter inn i hverandre og forhindrer at de kjører på fotgjengere og syklister som har lov til å krysse løpya på anviste steder.

Publikum får prøvekjøre doningene og blir bedt om å fylle ut evalueringsskjema som EU-programmet vil bruke til å gå gjennom erfaringene fra visningene. 

Av Svein Tønseth