Til hovedinnhold
Norsk English

Fakta om Verdalsprosjektet

”Verdalsprosjektet – krafttak for inkludering” har prøvd ut følgende nye ordninger:

I: Arbeidslivsrettet norskopplæring og grunnopplæring om arbeidslivet

 * I norskopplæringen ved skolene fikk innvandrerne lære om regler, avtaler og væremåter i norsk  arbeidsliv.

 * Parallelt ble de utplassert i bedrifter der kontaktpersoner lærte deltakerne ord og uttrykk fra  arbeidsprosessene, inklusive dialektord.

II: Mer offensiv og bedriftsrettet formidling og rekruttering av innvandrere
 
* Prosjektet ansatte en medarbeider hos NAV, som brukte tid og tålmodighet på nøye kartlegging av  arbeidserfaring og utdanningsbakgrunn.

 * ”Matchmaking” mellom arbeidsplasser og deltakere ble innført – pluss jevnlig dialog og oppfølging  etter at innvandrerne ble tatt inn på arbeidsplassen.

III: Alternative, skreddersydde løp i fagopplæring
 
* Tilbud til ufaglærte innvandrere. I første omgang ble fire deltakere valgt ut for slik opplæring i  sveisefag. Startet med grunnopplæring i verkstedhall hos opplæringsbedrift.

 * Bygger på skreddersøm, gradvis opplæring i bedrift, mer praksisbasert undervisning og tilpasninger i  teoridel utformet av virksomhetene og skolen sammen. Tre av de fire deltakerne har i dag fast arbeid  som sveisere.

 * I fase to er 14 deltakere i gang med tilsvarende opplegg i helsefag og landbruk.

IV: Kurs i flerkulturell kompetanse for bedrifter
 
* Opplæring som gjør bedriftene mer bevisste på betydningen av kulturforskjeller – og ikke minst på  viktigheten av klar og utvetydig kommunikasjon.