Til hovedinnhold
Norsk English

Enkle tiltak mot farlig radongass

Skoler og barnehager bør få gjennomført radonmålinger, mener seniorrådgiver Lars-Ivar Aarseth i SINTEF Byggforsk.

Omkring 300 nordmenn dør årlig av lungekreft som følge av radongass. Nå anslår Statens strålevern at over 90.000 skole- og barnehagebarn daglig kan være utsatt for uakseptabelt høye radonnivåer.

- Skoler og barnehager bør ta kontakt med en kvalifisert rådgiver som kan gjennomføre målinger på en betryggende måte, og ikke minst vurdere tiltak og følge opp videre dersom målingene viser for høye radonnivåer, sier Aarseth.

Kan gjøre mye selv
SINTEF Byggforsk har utarbeidet flere anvisninger i Byggforskserien som beskriver hvordan man kan sikre seg mot radon i nye og eksisterende bygninger.

I mange tilfeller er det enkle tiltak som skal til for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygninger. Tiltakene gjelder primært boliger, skoler og barnehager av begrenset størrelse, men mange tiltak kan også benyttes i større bygninger.    

- Man kan ofte tette luftlekkasjer mot grunnen selv. Bruk en røykampull eller en myggspiral til å lete deg fram til utette sprekker og overganger i og mellom bygningsdeler og rundt rør og kabler o.l., og tett med elastisk fugemasse.

Man kan også se om det er enkelt å gjøre forbedring av ventilasjonen i huset. Se etter at veggventiler og kanaler over tak er åpne og rene. Setter du inn vifte må du lage flere ventiler, ellers kan du gjøre vondt verre, sier Aarseth.

Alle bør måle
Som hovedregel bør man måle radon i alle norske boliger for å se om tiltak er nødvendig. Unntaket er leiligheter fra andre etasje og oppover i boligblokker.

 - Gjør en såkalt sporfilmmåling over minst to måneder i vinterhalvåret. Små sporfilmer kan bestilles mange steder, og skal plasseres i minst to mye brukte rom, som stue og soverom. Etter målingen sender man sporfilmene inn for avlesning, sier Aarseth.

 Dersom det ikke hjelper med noen enkle tiltak og radonnivåene fortsatt er alt for høye bør man ta kontakt med en kompetent rådgiver som kan vurdere om man bør prøve andre enkle tiltak, eller om mer omfattende tiltak må til. Her kreves høy byggfaglig kompetanse for å finne og gjøre de rette tiltakene.

Byggforskserien
Byggforskserien er løsninger og anbefalinger for planlegging, prosjektering, utførelse og forvaltning av det bygde miljø. Les mer om radon i Byggforskseriens anvisning 520.706 Sikring mot radon ved nybygging, og 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger.

 
 
Kontaktpersoner:
Seniorrådgiver 

{DynamicContent:Ansatt link}Web-journalist 

{DynamicContent:Ansatt link}

SINTEF Byggforsk, Forskningsveien 3b , P.b. 124 Blindern – 0314 Oslo