Til hovedinnhold
Norsk English

Dyrkes på tau

SINTEFs tareplanter startet sitt liv ved SINTEF Selab, SINTEFs marine laboratorier på havna i Trondheim.

Dyrkingen begynner med at tareplanter stimuleres til å produsere kjønnsceller (sporer). Bittesmå, ”nyfødte” tareplanter – såkalte kimplanter – dyrkes så opp på tau i laboratoriet.

Etterpå er tauene satt ut på ulike steder i sjøen, der de henges loddrett fra lange liner.

Separate anlegg – og rensende samdrift
Til rendyrkede tareanlegg har forskerne brukt forsøksbasseng ved NTNUs biologiske stasjon i Trolla og dyrkingsområder i sjøen ved Tjeldbergodden.

Samtidig har forskerne plassert ut tau med dyrkede tareplanter nær et lakseoppdrettsanlegg på Hitra. Dette er gjort i samarbeid med et oppdrettsselskap.

Fisk skiller ut store mengder med næringssalter via gjellene og som ekskrementer. Sjøvannet frakter denne gjødningen til tareplantene. Taren vil på denne måten rense vannet rundt oppdrettsanleggene.