Til hovedinnhold
Norsk English

Doktorgrad om oppdrettsnøter

Heidi Moe ved SINTEF Fiskeri og havbruk as forsvarte sin doktorgrad om oppdrettsnøter den 26. mars 2009 ved NTNU i Trondheim.

Doktorgraden har tittel “Strength analysis of net cages” (styrkeanalyse av oppdrettsnøter), og hovedmålet har vært å utvikle metode for styrkeberegning av oppdrettsnøter.

Det har vært fokusert på å etablere strekkegenskaper til notlin, å studere elastiske og plastiske materialegenskaper, samt kryp-egenskaper til notlin. Arbeidet omhandler også studier og testing av notlin sin motstand mot torskebitt.

Doktorgraden er utført ved institutt for konstruksjonsteknikk (fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU) og er finansiert av Norges forskningsråd gjennom prosjektet IntelliStruct (Intelligent Structures in Fisheries and Aquaculture).