Til hovedinnhold
Norsk English

Dette er SOLVit-partnerne

Her finner du faktaopplysninger om deltakerne i karbonfangstprogrammet SOLVit.

Aker Clean Carbon:

Aker Clean Carbon kan tilby kostnadseffektive CO2–fangstanlegg og teknologi. Selskapet
satser på amin-basert etterrens av karbondioksid fra kull og gasskraftverk og andre
industriutslipp. Aker Clean Carbon bygger European CO2 Technology Centre Mongstad og er
involvert i flere store CCS prosjekt internasjonalt. www.akercleancarbon.com 


E.ON:

E.ON er et av verdens største privateide kraft og gasselskap, som investerer millioner av euro for å utvikle de beste energi løsningene med lavt karbonutslipp og høy effektivitet. E.ON Engineering er en ledende internasjonal leverandør av ingeniørtjenester og innovative løsninger for kraft, gass og industriprosjekt og et viktig satsingsområde innenfor energiteknologi i E.ON. www.eonengineeringcom  


NTNU:

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim samler den teknologiske
kunnskapen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i
samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og
kunstfag. www.ntnu.no


ScottishPower:

ScottishPower er blant Storbritannias ledende integrerte energiselskap. Vi produserer,
transporterer og distribuerer energi – fra kraftanlegg til kontakten i veggen. Som en ledende
leverandør av grønn energi til privat og forretningskunder er vi i front i utviklingen av ren energi
i Storbritannia. I tillegg til vårt mål om å øke vår fornybare energikapasitet til 1000 MW innen
2010, jobber ScottishPower også for å redusere klimagassutslipp fra fossile kraftanlegg ved å
investere i ny renseteknologi. www.scottishpower.com


SINTEF:

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Hvert år bidrar SINTEF til
videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning.
Flere enn 2000 ansatte genererer ny kunnskap og løsninger for våre kunder, basert på
forskning og utvikling innen teknologi, naturfag, medisin og samfunnsfag. www.sintef.no


Statkraft:

Statkraft er Europas største selskap på fornybar energi. Selskapet utvikler og produserer
vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en stor aktør på de europeiske
kraftbørsene. Statkraft utvikler også marin energi, tidevannkraft, solenergi og andre innovative
energiløsninger. Statkraft hadde i 2008 en omsetning på EUR 3.1 milliarder. Selskapet har
3,000 ansatte i flere enn 20 land. www.statkraft.no