Til hovedinnhold
Norsk English

Datasystem for demente

En dataskjerm på stua kan hjelpe demente å holde rede på tid, dato og avtaler.

Flere eldre har testet ut systemet i Trondheim og i Grimstad.

Arbeidsstokken innenfor helsefag synker, det blir stadig flere eldre, og svært mange plages med dårlig hukommelse og kortidsminne.

Det er derfor behov for dataløsninger så de eldre kan bo trygt hjemme, men samtidig dyrt med løsninger som må ta spesielle hensyn.

Dessuten skaper ulike standarder på sensorer i hus og hjem, store problemer.

Dette var bakteppe for at EU-kommisjonen for et par år siden, satte i gang en rekke prosjekter som skulle gjøre det enklere for firma å utvikle nytt utstyr.

Et av disse prosjektene var Mpower. Det hadde som mål å lage en dataplattform som kunne brukes til ulike løsninger og dekke ulike behov hos målgruppen.

Husketavle
Løsningen som testes ut i Norge i dag, er et enkelt kommunikasjonssystem på en dataskjerm, og er tiltenkt eldre personer med hukommelsessvikt som bor hjemme. Det benyttes ikke tastatur – kun trykk på selve skjermen. Her viser sol og måne om det er dag eller natt, og en stor klokke viser tiden.

- Det er også et system for informasjonsdeling, forklarer prosjektleder Marius Mikalsen. - Pårørende bekymrer seg ofte over hvordan det går med foreldrene sine, og her kan både de og hjemmehjelp legge inn beskjeder som blir varslet automatisk av systemet. På skjermen kan det stå: ”husk å drikke vann” eller ”ta buss nummer 52”. Eller aktuelle beskjeder som: I dag kommer hjemmehjelpen kl 0900. Dusjing.

En fin ting er at de pårørende også kan gå inn og sjekke om avtalene for den eldre er holdt. Har hun vært hos legen? Har han husket å gå på daghjemmet i dag?

- SINTEF har vært prosjektleder, og det er morsomt å tenke på at den løsningen vi nå tester i Norge, er utviklet av universitetet på Kypros i samarbeid med to spanske firma, og det kjøres på en server i Østerrike! forteller Mikalsen.


Uttesting
Siden i fjor sommer har en håndfull eldre testet ut systemet i Trondheim og i Grimstad. I tillegg testes det ut en annen variant av systemet på et sykehjem i Krakowregionen i Polen. Her er det brukt sensorer og gps som kan gi smarte løsninger innendørs og utendørs – som et varslingssystem hvis de eldre beveger seg på et utrygt område.

I juni utløper Mpower prosjektet. SINTEF forsøker å få til en videreføring i samarbeid med Trondheim kommune.
ÅSE DRAGLAND

Bildetekst:
HUSKEHJELP: Ruth Hilmarsen og Klara Olsen er to av personene som har utprøvd systemet og syntes det virket artig. Foto: SINTEF Teknologi og samfunn