Til hovedinnhold
Norsk English

CE-merking ikke nok

Ti prosent av alle byggskader skyldes feil og mangler på materialer og produkter. Nå har SINTEF Certification etablert et nytt nettsted for å gjøre det enklere å finne riktige byggevarer.

Mange tror at CE-merking er tilstrekkelig dokumentasjon på at en byggevare kan brukes i Norge. Dette er ikke tilfelle. CE-merking sier bare at varen kan markedsføres og selges, men er ingen garanti for at produktet faktisk er egnet til bruk eller er tillatt brukt i norske bygninger.

Krav til dokumentasjon
Ved oppføring eller rehabilitering av bygg i Norge må man forholde seg til norske forskriftskrav, som blant annet stiller krav i forhold til klima, utforming, og tekniske løsninger. Det er da viktig å vite at de byggevarene man velger å bruke i byggverket har egenskaper som gjør at kravene som stilles i byggeforskriften (TEK) blir tilfredsstilt.


– CE-merking er som et pass som forenkler handel med varer innen EØS-området. Ved CE-merking av byggevarer blir produktets egenskaper deklarert i samsvar med en felles europeisk harmonisert produktstandard. Men en CE-merket byggevare trenger ikke å oppfylle nasjonale krav, slik som krav i Norge til varmeisolering og lufttetthet, sier sertifiseringsleder i SINTEF Byggforsk, Birgit Risholt.

Kan definere egenskaper
Gjennom prosjektet PRODOK defineres hvilke egenskaper som er obligatoriske å oppgi i forhold til norske forskrifter for teknisk ytelse og miljømessige forhold. Det utarbeides oversikter (matriser) som viser hvilke krav til produktdokumentasjon som stilles til den enkelte produkttype i forhold til bruken av produktet.

– Ved å bruke PRODOK-matrisene kan den ansvarlig prosjekterende definere hvilke ytelser TEK krever at en byggevare skal ha ved den aktuelle bruken av produktet, sett i forhold til blant annet klimabelastninger, branntekniske forhold og byggetekniske løsninger, sier Risholt.

Produsenter og importører av byggevarer er ansvarlige for å dokumentere produkters egenskaper før disse bringes på markedet. Når den prosjekterende har definert hvilke egenskaper og ytelser produktet skal ha, blir det innkjøpers oppgave å vurdere om aktuelle byggevarer oppfyller spesifikasjonen fra prosjekteringen.

Nytt nettsted
SINTEF Certification har etablert nettstedet sintefcertification.no for å lette arbeidet med å finne fram til hvilke krav som skal stilles til byggevarer, og for enklere å finne byggevarer som er egnet for bruken. Her finnes alle byggevarer som har Produktsertifikat eller Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification. Etter nyttår vil PRODOK matrisene også bli publisert her.

Nettsiden er også koblet opp mot SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer slik at et søk på for eksempel ”vindsperre” vil gi treff i PRODOK-matrise for myndighetskrav, liste over godkjente og sertifiserte vindsperrer, samt i anvisninger i Byggforskserien om hvordan produktet skal brukes i ulike veggkonstruksjoner.