Til hovedinnhold
Norsk English

Begynte med snorking

Et av de første store oppdragene SINTEF håndterte for med-tek-industrien i Minnesota var uttesting av en ny snorkeoperasjon, basert på innføring av et implantat i ganen.

Også denne uttestingen  foregikk ved St. Olavs Hospital og ble viet stor medieinteresse.

Over til fedmepasienter

Den nyeste store utprøvingsjobben er knyttet til utstyret som opereres inn på fedmepasienter i disse dager. 

– Det er et kjempespennende prosjekt, men det må understrekes at det er for tidlig å dra noen sikre konklusjoner av uttestingen før man har flere data, sier Else Thurmann-Nielsen.