Til hovedinnhold
Norsk English

– Mislyktes med integrering

Et tredje delmål i IA-avtalen besto i å få flere folk med redusert funksjonsevne inn i arbeidslivet.

– Våre funn viser at partene i arbeidslivet ikke har vært flinke nok til å integrere de som står utenfor, og at myndighetene og partene i arbeidslivet ikke har funnet frem til de riktige virkemidlene på dette feltet, sier seniorforsker Solveig Osborg Ose.