Til hovedinnhold
Norsk English

Jørn Eldby ansatt som direktør for SINTEF Nord

Jørn Eldby er ansatt som administrerende direktør i SINTEF Nord AS i Tromsø. Han har omfattende erfaring fra forskning, industri og annet næringsliv.

 Eldby (47) er i dag daglig leder og bedriftsrådgiver i Optima Consulting AS i Narvik. Han har i tillegg mer enn ti års industrierfaring fra LKAB, blant annet som teknisk sjef, direktør for planlegging og logistikk og direktør for Narvik Malmhavn.
I tillegg har han vært administrerende banksjef i Sparebanken Narvik, og har hatt en rekke styreverv fra industri, finans og nyskapingsvirksomhet. Han startet sin yrkeskarriere som forsker og seniorforsker ved SINTEF-selskapet MARINTEK i Trondheim, og har derfor god kjennskap til SINTEF fra før.

Eldby er utdannet sivilingeniør innen marin teknologi fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI.
Som leder for SINTEF Nord får Jørn Eldby et viktig ansvar for å styrke SINTEFs aktivitet i Nord-Norge.

SINTEF er Skandinavias største forskningskonsern, og har allerede betydelig forskningsaktivitet knyttet til nordområdene. Etableringen av SINTEF Nord er en strategisk satsing, for å øke aktiviteten på dette området. SINTEF ønsker et nært samarbeid med Universitetet i Tromsø, andre forskningsaktører og næringslivet i hele landsdelen.

- Vi er svært tilfreds med at Jørn Eldby blir leder for SINTEF Nord. Han har bred erfaring fra både forskning, industri og nyskapingsvirksomhet og kjenner landsdelen svært godt, sier Karl A. Almås, som er styreleder i SINTEF Nord.
- Jeg ser dette som et godt tilskudd i utviklingen av Nord Norges næringsliv, og håper at SINTEF i nært samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljø i Nord Norge, kan bidra til dette, sier Eldby selv.


 Kontaktpersoner:
Jørn Eldby, telefon 47  86 54 00

Karl A. Almås, styreleder SINTEF Nord AS, telefon 93 05 94 85